Agri & Food

In de Agri & Foodsector staat voedsel centraal. Of het nu gaat om de productie of de uiteindelijke marketing en distributie daarvan. De foodsector is uitermate innovatief en internationaal en daarom altijd in beweging. Dit heeft zijn…

Corona Antwoorden

Het coronavirus (COVID-19) raakt de samenleving en ondernemingen in het hart. Het landschap is volledig veranderd. Plotseling en voor iedereen. Gebruikelijke reflexen in een situatie als deze schieten tekort. Daarvoor is de crisis door…

Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële…

Industrie / Technologiesector

Is uw onderneming onderdeel van de industrie of de technologiesector? Dan kent u vast de voortdurende druk om meer te leveren voor minder. Terwijl uw kosten waarschijnlijk zijn toegenomen. Dan heeft u ook nog te maken met een versnelde…

Onderwijs

Het onderwijs is – ook of juíst vanuit juridisch oogpunt – een complex veld. Het gaat allang niet meer alleen om de rechtspositie van het onderwijzend personeel. De juridische vragen kunnen verschillende rechtsgebieden bestrijken,…

Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken…

Utilities: Energie & Water

De energiesector is sterk in ontwikkeling. Zo zijn duurzaamheid, winning van (schalie)gas en decentrale opwekking vandaag de dag belangrijke thema’s en ondernemingen staan voor grote uitdagingen. Hoe groen is groen en hoe ontwikkelen…

Vastgoed

Bij het bouwen, ontwerpen, beleggen, ontwikkelen, aan- of verkopen en het beheer van vastgoed komen veel juridische aspecten kijken. U kunt te maken krijgen met publiekrechtelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke…

Bekijk meer...

Spring naar toolbar