Onderwijs

Het onderwijs is – ook of juíst vanuit juridisch oogpunt – een complex veld. Het gaat allang niet meer alleen om de rechtspositie van het onderwijzend personeel. De juridische vragen kunnen verschillende rechtsgebieden bestrijken, zoals het arbeidsrecht, het bestuursrecht, het ondernemingsrecht en het familierecht.

Zaken die zich aandienen in onze praktijk illustreren de grote diversiteit aan juridische vraagstukken of twistpunten in de wereld van het onderwijs. Mag een middelbare school bijvoorbeeld een eigen toelatingsbeleid hanteren, zoals een lotingssysteem? Mag een HBO-instelling een lector ontslaan zonder ontslagvergunning? En maakt het dan nog uit of dat in het openbaar of in het bijzonder onderwijs plaatsvindt? Ook kan zich de vraag voordoen welke informatie een school aan gescheiden ouders moet geven. Heeft de ene ouder recht op meer informatie dan de andere? Daarnaast kan de vraag rijzen of de school een leerling mag verwijderen omdat diens ouders zich misdragen. Of de vraag wie bepaalt of een leerling mee mag doen aan het centraal schriftelijk examen: de leerling of de school.

Bovenstaande voorbeelden vormen een willekeurige greep uit de dilemma’s waarvoor onderwijsinstellingen, studenten, leerlingen en ouders zich gesteld zien. Wij weten de weg in de juridische wereld van het onderwijs en wijzen die aan HBO-instellingen en schoolbesturen in het primair onderwijs. Onze specialistische kennis van de diverse rechtsgebieden komt daarbij uitstekend van pas.

Kijk voor uw juridisch onderwijs expert onder aan deze pagina.

Herfstziek

Ook zo’n last van een piek in ziekmeldingen in de herfst? Voor veel werkgevers staat de herfstperiode gelijk aan veel ziekmeldingen van werknemers in verband met flinke verkoudheid en griep. Ook komt het voor dat bij een ziekmelding vanwege grieperigheid uiteindelijk iets ernstigers aan de hand blijkt te zijn. Natuurlijk is ziek zijn voor uw medewerkers heel vervelend, maar ook voor u als werkgever. Wat kunt u als werkgever doen om de schade door ziekteverzuim te beperken?

Verzuimprotocol

Het verzuimprotocol is een belangrijk middel om de verplichte stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter goed te doorlopen. Is uw verzuimprotocol nog up-to-date en voldoet deze aan alle wettelijke eisen? Zijn al uw werknemers bekend met het verzuimprotocol? Dan heeft u een belangrijke basisvoorwaarde op orde om grip te houden op ziekteverzuim.

Verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt

Stelt u zich eens voor dat één van uw medewerkers (een beetje) verkouden is. Deze medewerker is dan ziek. Maar als hij wel kan werken, dan is hij niet arbeidsongeschikt. En andersom kan ook: als iemand twee gekneusde vingers heeft, dan is hij niet ziek. Maar wel arbeidsongeschikt als hij die twee vingers nodig heeft voor zijn eigen werk of passend werk. Hebben u of uw medewerker vragen over…

Advocaten in Onderwijs

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Renaldo Willems

Mark van der Schoor

Joost Wasser

Pieter Bakker

Expertises


Arbeidsrecht >

Expertises in Onderwijs

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Publicaties >

Neem direct contact op