Onderwijs

Het onderwijs is een complex veld en dat geldt ook voor de juridische aspecten in deze sector. Onderwijsinstellingen krijgen te maken met vraagstukken en twistpunten die betrekking hebben op de rechtspositie van het onderwijzend personeel, studenten, leerlingen en ouders van leerlingen. Daarnaast spelen er vraagstukken die van belang zijn voor elke semipublieke organisatie, zoals bijvoorbeeld overheidsbeleid, samenwerkingsverbanden en huisvesting.

De onderwijsspecialisten van Holla legal & tax zijn thuis in verschillende rechtsgebieden en kunnen daarom in de volle breedte ondersteuning bieden. Wij hebben jarenlange ervaring met het adviseren van onderwijsinstellingen en schoolbesturen, variërend van het primair tot het hoger onderwijs. Wij bieden bijstand op het gebied van onder meer arbeidsrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht, vastgoed en familierecht.