Onderwijs

Het onderwijs is – ook of juíst vanuit juridisch oogpunt – een complex veld. Het gaat allang niet meer alleen om de rechtspositie van het onderwijzend personeel. De juridische vragen kunnen verschillende rechtsgebieden bestrijken, zoals het arbeidsrecht, het bestuursrecht, het ondernemingsrecht en het familierecht.

Zaken die zich aandienen in onze praktijk illustreren de grote diversiteit aan juridische vraagstukken of twistpunten in de wereld van het onderwijs. Mag een middelbare school bijvoorbeeld een eigen toelatingsbeleid hanteren, zoals een lotingssysteem? Mag een HBO-instelling een lector ontslaan zonder ontslagvergunning? En maakt het dan nog uit of dat in het openbaar of in het bijzonder onderwijs plaatsvindt? Ook kan zich de vraag voordoen welke informatie een school aan gescheiden ouders moet geven. Heeft de ene ouder recht op meer informatie dan de andere? Daarnaast kan de vraag rijzen of de school een leerling mag verwijderen omdat diens ouders zich misdragen. Of de vraag wie bepaalt of een leerling mee mag doen aan het centraal schriftelijk examen: de leerling of de school.

 

Deze voorbeelden vormen een willekeurige greep uit de dilemma’s waarvoor onderwijsinstellingen, studenten, leerlingen en ouders zich gesteld zien. Wij weten de weg in de juridische wereld van het onderwijs en wijzen die aan HBO-instellingen en schoolbesturen in het primair onderwijs. Onze specialistische kennis van de diverse rechtsgebieden komt daarbij uitstekend van pas.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?