Onderwijs

Het onderwijs is – ook of juíst vanuit juridisch oogpunt – een complex veld. Het gaat allang niet meer alleen om de rechtspositie van het onderwijzend personeel. De juridische vragen kunnen verschillende rechtsgebieden bestrijken, zoals het arbeidsrecht, het bestuursrecht, het ondernemingsrecht en het familierecht.

Zaken die zich aandienen in onze praktijk illustreren de grote diversiteit aan juridische vraagstukken of twistpunten in de wereld van het onderwijs. Mag een middelbare school bijvoorbeeld een eigen toelatingsbeleid hanteren, zoals een lotingssysteem? Mag een HBO-instelling een lector ontslaan zonder ontslagvergunning? En maakt het dan nog uit of dat in het openbaar of in het bijzonder onderwijs plaatsvindt? Ook kan zich de vraag voordoen welke informatie een school aan gescheiden ouders moet geven. Heeft de ene ouder recht op meer informatie dan de andere? Daarnaast kan de vraag rijzen of de school een leerling mag verwijderen omdat diens ouders zich misdragen. Of de vraag wie bepaalt of een leerling mee mag doen aan het centraal schriftelijk examen: de leerling of de school.

Bovenstaande voorbeelden vormen een willekeurige greep uit de dilemma’s waarvoor onderwijsinstellingen, studenten, leerlingen en ouders zich gesteld zien. Wij weten de weg in de juridische wereld van het onderwijs en wijzen die aan HBO-instellingen en schoolbesturen in het primair onderwijs. Onze specialistische kennis van de diverse rechtsgebieden komt daarbij uitstekend van pas.

 

Kijk voor uw juridisch onderwijs expert onder aan deze pagina.

 

Concurrentiebeding nietig


Concurrentiebeding nietig na uitlening

Laat u wel eens één van uw werknemers tijdelijk werken bij een ander bedrijf? Dan is het goed om na te denken over de gevolgen van deze uitlening voor het concurrentiebeding dat u heeft afgesproken met uw werknemer. De Wet Allocatie Arbeidskrachten voor Intermediairs (Waadi) is mogelijk van toepassing, ook als u geen professionele uitzender of detacheerder bent. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen beroep meer kunt doen op het concurrentiebeding, vanwege het belemmeringsverbod.

Belemmeringsverbod

In de Waadi (artikel 9a) staat een belemmeringsverbod. Dat verbod houdt in dat een werkgever die een werknemer uitleent aan een ander bedrijf op geen enkele manier mag belemmeren dat de werknemer bij dat andere bedrijf in dienst treedt, aan het einde van de uitlening.

Iedere afspraak die u maakt met uw werknemer die in strijd is met dit verbod is, is nietig. Op deze nietigheid is maar één uitzondering mogelijk: het uitlenende bedrijf mag met het andere bedrijf afspraken maken over een vergoeding voor zijn diensten, in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de arbeidskracht.

Concurrentiebeding nietig

Aangezien een concurrentiebeding niet onder de uitzondering valt, betekent dit dat een afgesproken…

Advocaten in Onderwijs

Joost Wasser

Publicaties >

Neem direct contact op

Expertises in Onderwijs

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Bouw- en Huurrecht

Arbeidsrecht

Publicaties >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar