Boetes arbeidsinspectietraject

Een onfortuinlijk ongeval op de werkvloer leidde tot een substantiële boete en een waarschuwing preventieve stillegging van de Arbeidsinspectie. Samen met Holla legal & tax hebben we dit aangevochten. Eindresultaat: boete én waarschuwing van tafel. “

Als werkgever kunt u uw bedrijfsvoering nog zo goed op orde hebben, een ongeluk of een administratieve fout zit in een klein hoekje. Denk daarbij aan een arbeidsongeval op de werkvloer of een uitzendkracht die niet over de juiste papieren blijkt te beschikken. Wanneer in een arbeidsinspectietraject een (vermeende) overtreding van bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet of de Wet arbeid vreemdelingen wordt ontdekt kan dit grote gevolgen hebben. Dit kan variëren van een forse boete, tot een waarschuwing preventieve stillegging of zelfs een daadwerkelijke preventieve stillegging van het bedrijf.

Binnen het arbeidsrechtteam van Holla legal & tax hebben wij de expertise en ervaring om u te ondersteunen wanneer u onverhoopt te maken krijgt met boetes in een arbeidsinspectietraject. Onze specialisten hebben ervaring in het (succesvol) aanvechten van een boete of een (waarschuwing) preventieve stillegging. Van het indienen van de zienswijze tot bezwaar en beroep: wij staan u bij in het gehele proces en pakken de juridische taken voor u op.

Voorbeelden van zaken in onze boetepraktijk:
  • Het succesvol verdedigen van een sloopbedrijf na een onvoorzien incident waarbij asbestplaten zijn beschadigd. Holla vocht een door de Arbeidsinspectie opgelegde boete van ruim € 40.000,- en een waarschuwing preventieve stillegging aan, met als resultaat dat beiden van tafel zijn gegaan.
  • Het verdedigen van een bedrijf dat door de Arbeidsinspectie een verdubbelde boete en een waarschuwing preventieve stillegging kreeg opgelegd door recidive in verband met een arbeidsongeval. Holla heeft dit succesvol aangevochten, waardoor de initiële boete is gehalveerd en de waarschuwing is ingetrokken.

Terug naar overzichtspagina Arbeidsrecht