Aanzeggen einde...

De inwerkingtreding van het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid staat voor de deur: op 1 januari 2015 is het zo ver. Het tweede deel volgt op 1 juli 2015.

Eén van de regels die op 1 januari a.s. van toepassing wordt is de…

19-12-2014

Richtlijnen voor het recht...


Het Google-arrest 

Op 13 mei jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) een baanbrekende uitspraak gedaan waarmee het recht om vergeten te worden (ofwel: “het recht om ontGoogled te worden”) is geïntroduceerd….

18-12-2014

Vergunning van rechtswege...

Daniëlla Nijman schrijft met regelmaat columns in BB (Binnenlands Bestuur). Op 26 juni 2014 verscheen onderstaande column.

Zoals veel andere vakidioten heb ik met smart zitten wachten op de officiële tekst van de Omgevingswet. Op…

15-12-2014

Tien jaar afwijken van het...

Daniëlla Nijman schrijft met regelmaat columns in BB (Binnenlands Bestuur). Op 29 oktober 2014 verscheen onderstaande column.

Zijn uw beleidsregels voor planologische kruimelgevallen nog up to date? Of beter gezegd, bent u al…

15-12-2014

Wat is de rol van past...

Opdrachtnemers willen als uitkomst van een aanbestedingsprocedure de beste leverancier en de beste kwaliteit kiezen. Past performance heeft tot doel de eerdere prestaties van de leverancier te betrekken bij de beoordeling. Past…

15-12-2014

Verwarring bij het...

Het bestuur van de BV dient de jaarrekening binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar op te maken. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de aandeelhoudersvergadering deze termijn met maximaal 6 maanden verlengen tot maximaal 11…

01-12-2014

Jaarlijkse indexering...

Jaarlijks worden met ingang van 1 januari de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie automatisch met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage gewijzigd….

25-11-2014

Grensoverschrijdende...

Per 10 januari 2015 wordt de nieuwe EEX-Verordening (Verordening (EU) nr. 1215/2012) van toepassing in (bijna) alle lidstaten van de EU. De nieuwe EEX-Verordening vervangt de sinds 2002 van kracht zijnde EEX-Verordening (Verordening…

24-11-2014

Bekijk meer...

Spring naar toolbar