PAS-uitspraken


PAS-uitspraken: eerste advies Remkes over de post PAS periode

Nederland moet verregaande maatregelen nemen om de stikstof in stikstofoverbelaste gebieden te verminderen. De noodzakelijke maatregelen moeten door alle sectoren worden…

27-09-2019

OM naar Hoge Raad


OM naar de Hoge Raad in euthanasiezaak

“Op 11 september 2019 oordeelde de Rechtbank Den Haag dat een specialist ouderengeneeskunde, die verdacht werd van het onzorgvuldig uitvoeren van euthanasie bij een demente patiënte, diende…

26-09-2019

Prinsjesdag: Belastingplan...


Prinsjesdag: alles over het Belastingplan 2020 in één overzicht

Hieronder voorzien wij u graag van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen op belastinggebied in een handig overzicht.

Inkomstenbelasting

  • Het

18-09-2019

Week van de scheiding


De ‘Week van de Scheiding’ bij Holla

De laatste jaren is het onderwerp ‘echtscheiden’ volop in het nieuws. En dat is niet voor niets! Bijna 223 jaar geleden, op 15 september 1796, werd in Nederland de eerste echtscheiding…

12-09-2019

Hogere arboboetes


Geen RI&E? Vanaf zomer 2019 hogere en onmiddellijke boetes voor werkgevers zonder RI&E en Plan van Aanpak

Met ingang van 23 juli 2019, heeft Staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Van Ark de regels voor de oplegging van…

10-09-2019

Nieuw beoordelingskader


Sinds 23 juli 2019 nieuw beoordelingskader voor beoordeling hoogte boete bij arbeidsongevallen

Met ingang van 23 juli 2019 heeft Staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Van Ark de regels voor de oplegging van arboboetes…

10-09-2019

Beschermen financieel gebied?


Beschermen op financieel gebied valt niet binnen de reikwijdte van de WGBO

Op 17 juli 2019 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de vraag of een ggz-instelling op grond van een geneeskundige behandelingsovereenkomst…

05-09-2019

Buitengerechtelijke...


De buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst – deel 1

Het gesloten stelsel van ontslagrecht kent vier manieren om een arbeidsovereenkomst te laten eindigen. Daarnaast bestaat de minder bekende mogelijkheid van…

25-09-2018

Bekijk meer...

Spring naar toolbar