Wetsvoorstel franchise:...


De mening van de franchisesector over het wetsvoorstel franchise

The verdict is in! Op 31 januari 2019 is de internetconsultatie voor het wetsvoorstel franchise gesloten. De minister heeft 362 reacties op het wetsvoorstel gekregen….

26-02-2019

Recht op onbereikbaarheid


Wetsvoorstel in consultatie: het recht van een werknemer op ongestoorde vrije tijd

In februari 2019 is een initiatiefwet over het recht (van werknemers) op onbereikbaarheid voor hun werk in consultatie gegaan. Meer weten? Lees dan…

20-02-2019

Consultatie pensioen bij...


Wetsvoorstel in consultatie: de minimumvoorwaarden voor een pensioenvoorziening bij payroll

In februari 2019 is het ontwerpbesluit over de minimale voorwaarden gesteld aan een pensioenvoorziening voor payrollwerknemers in…

20-02-2019

Bevoegdheid IGJ


1 Februari 2019: nieuwe bevoegdheden IGJ

Tot voorkort was het onduidelijk op basis waarvan de IGJ de bevoegdheid tot actieve openbaarmaking van informatie over haar toezicht zou mogen uitoefenen. Met de recente wijziging van de…

18-02-2019

Slapende dienstverbanden


Slapende dienstverbanden: we zijn weer wakker

De Volkskrant weet het zeker: de praktijk waarbij werkgevers langdurig arbeidsongeschikte werknemers slapend in dienst houden om geen transitievergoeding te betalen is ten einde. Nu is…

18-02-2019

Aanvullingswet grondeigendom


Onteigening in de Omgevingswet: adviezen Raad van State deels in de wind geslagen

Op 5 februari 2019 is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Afdeling advisering van de…

13-02-2019

Peeters/Gatzen-vordering


Peeters/Gatzen-vordering valt niet onder Insolventieverordening

In het arrest Rosbeek q.q./BNP Paribas Fortis heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) prejudiciële vragen beantwoord die waren gesteld door onze Hoge…

08-02-2019

Schadevergoeding...


Provincie hoeft nertsenfokker geen schadevergoeding te betalen

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 5 februari jl. geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant niet aansprakelijk is voor de door een nertsenhouder geclaimde schade…

08-02-2019

Bekijk meer...

Spring naar toolbar