Concurrentiebeding nietig


Concurrentiebeding nietig na uitlening

Laat u wel eens één van uw werknemers tijdelijk werken bij een ander bedrijf? Dan is het goed om na te denken over de gevolgen van deze uitlening voor het concurrentiebeding dat u heeft…

18-12-2017

Gelijkwaardige voorziening

De transitievergoeding vervangen door een gelijkwaardige voorziening

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in de wet de mogelijkheid opgenomen om de transitievergoeding te vervangen door een gelijkwaardige…

29-11-2017

Agile arbeidsrecht

Hoe agile is het arbeidsrecht?

Inspiratie en vakmanschap: twee woorden waarmee het congres Agile & Legal Insights van Holla Advocaten samengevat kan worden. Nadat Managing Partner Robert van Muijen in zijn opening heeft toegelicht…

15-11-2017

De Fipronil-affaire

Het is niemand ontgaan dat er sinds de ontdekking van de stof Fipronil in de eieren afkomstig van diverse pluimveebedrijven forse onzekerheid heerst in de pluimveesector.

Veel kippenboeren waren naar eigen zeggen niet op de hoogte…

10-08-2017

Facebooken onder werktijd?


Hoe zit het ook al weer met social media op de werkvloer?

Het zou naïef zijn te denken dat werknemers zich onder werktijd enkel met werk bezig houden en zich niet laten afleiden door social media. Een werkgever hoeft echter niet…

30-03-2017

Mededingingsrecht:...


Inleiding

De ACM heeft op 23 maart 2016 een nieuwsbericht gepubliceerd: aan vier Nederlandse ondernemingen met koel- en vrieshuizen zijn boetes opgelegd van bijna € 12,5 miljoen waarbij ook vijf leidinggevenden hoge persoonlijke…

01-04-2016

Gevolgen van de...

FrieslandCampina meldde daags voor de jaarwisseling dat zij haar leden gaat stimuleren de melklevering tijdelijk niet te laten toenemen, omdat de verwerkingscapaciteit vanaf januari tot medio februari 2016 ontoereikend zou zijn. Bij een…

07-01-2016

De Wet verbod pelsdierhouderij

Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. Hiermee werd verboden het “houden, doden of doen doden van een pelsdier”, waarmee een einde zou komen aan de bontindustrie in Nederland. Nertsenfokkers mochten…

06-01-2016

Bekijk meer...

Spring naar toolbar