Mededinging in de zorg


ACM publiceert Rapport Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies in de periode van 2007-2014. De ACM heeft de…

13-12-2017

Samenwerking in de thuiszorg

Samenwerking tussen vijf aanbieders van thuiszorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een informele zienswijze afgegeven over samenwerking tussen vijf aanbieders van thuiszorg op het gebied van de acute thuiszorg. De ACM acht…

17-07-2017

WWZ-jurisprudentie:...

In de afgelopen weken zijn de eerste WWZ-uitspraken gepubliceerd. Uit de uitspraken kan afgeleid worden dat kantonrechters zeker (nog) niet op één lijn zitten voor wat betreft de toepassing van de nieuwe wetgeving. Ik licht dat toe…

20-08-2015

Dag van de scheiding...

11 september openen ook wij onze deuren voor kosteloos advies over scheiden

Tijdens de Dag van de Scheiding openen de advocaat-scheidingsmediators Peter de Bruijn, Nicole Lindhout en Geeske van Campen van Holla Advocaten hun deuren. U…

06-08-2015

Update: Wet...

De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel auteurscontractenrecht aangenomen. De Wet auteurscontractenrecht – die per 1 juli jl. in werking is getreden – heeft hoofdzakelijk tot doel om de contractuele positie van auteurs ten opzichte van…

22-07-2015

Eerste WWZ-ontbindingen...

Arbeidsrechtelijk Nederland heeft er lang op moeten wachten, maar de eerste ontbindingen met toepassing van het nieuwe ontslagrecht zijn gepubliceerd. Tot op heden zijn vijf WWZ-uitspraken gepubliceerd: drie van 22 juli 2015, gewezen…

30-06-2015

Update WWZ: lagere...

Op 11 mei 2015 is de lagere regelgeving bij de Wet werk en zekerheid (WWZ) op het terrein van het ontslagrecht en de transitievergoeding gepubliceerd. Het gaat om twee ministeriële regelingen (de Ontslagregeling en de UWV…

12-05-2015

Derivaten; een wolf...

De kranten staan er bol van: particulieren, MKB bedrijven en non-profit instellingen die “risicovolle en complexe” derivaten hebben afgenomen. Wat is een derivaat eigenlijk? Hoe werkt het en wat zijn de risico’s?

Een derivaat…

17-04-2015

Bekijk meer...

Spring naar toolbar