13 december 2017

Mededinging in de zorg

ACM publiceert Rapport Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft…