Schadevergoeding...


Provincie hoeft nertsenfokker geen schadevergoeding te betalen

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 5 februari jl. geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant niet aansprakelijk is voor de door een nertsenhouder geclaimde schade…

08-02-2019

Verplichte inzet werklozen


Verplichte inzet werklozen bij de uitvoering van een overheidsopdracht

Kan de aanbestedende dienst van een inschrijver eisen dat hij voor de uitvoering van de opdracht een bepaald percentage werklozen inzet? Een zodanige eis leidt…

07-05-2018

Concurrentiebeding nietig


Concurrentiebeding nietig na uitlening

Laat u wel eens één van uw werknemers tijdelijk werken bij een ander bedrijf? Dan is het goed om na te denken over de gevolgen van deze uitlening voor het concurrentiebeding dat u heeft…

18-12-2017

Gelijkwaardige voorziening

De transitievergoeding vervangen door een gelijkwaardige voorziening

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in de wet de mogelijkheid opgenomen om de transitievergoeding te vervangen door een gelijkwaardige…

29-11-2017

Kinder- en partneralimentatie

Jaarlijkse indexering kinder- en partneralimentatie

Jaarlijks worden met ingang van 1 januari de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie automatisch met een door de…

06-11-2017

Herfstziek

Ook zo’n last van een piek in ziekmeldingen in de herfst? Voor veel werkgevers staat de herfstperiode gelijk aan veel ziekmeldingen van werknemers in verband met flinke verkoudheid en griep. Ook komt het voor dat bij een ziekmelding…

06-11-2017

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen.

De Woo is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Vanwege de hevige…

12-10-2017

Misbruik van procesrecht (I)

Volledige proceskostenveroordeling bij misbruik van procesrecht (I)

De Hoge Raad heeft op 15 september 2017 uitspraak gedaan in twee zaken over misbruik van procesrecht (ECLI:NL:HR:2017:2366 en ECLI:NL:HR:2017:2360). In deze bijdrage…

27-09-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar