Verhoging van de VvE-bijdrage?


Een verhoging van de VvE-bijdrage kan in strijd zijn met de splitsingsakte en het reglement: wat is het gevolg daarvan?

Het komt regelmatig voor dat de belangen van de Vereniging van Eigenaars (hierna: ‘VvE’) enerzijds en de…

04-06-2019

Conclusie staatsraad...


De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een dakterras in Amsterdam.

Een inwoner van Amsterdam moest van de…

22-03-2019

Sluitingsbevoegdheid


Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden: winst voor verhuurders

Wijziging

Het heeft even geduurd, maar het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13b Opiumwet  is op 11 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Met dit…

14-12-2018

Verhuurderheffing


De Hoge Raad legt de verhuurderheffing ruim uit

In zijn uitspraak van 17 augustus 2018 gaat de Hoge Raad in op de vraag wanneer de verhuurderheffing verschuldigd is en komt – in het nadeel van de betreffende eigenaar – tot een…

03-09-2018

Zorgplicht van grondroerders


De Hoge Raad schetst het kader voor de invulling van de zorgplicht

Een grondroerder kan beter even doorgraven tot hij zeker weet waar kabels precies lopen. Hij mag niet te gemakkelijk afgaan op een door de netbeheerder verschafte…

12-06-2018

Het Versnipperde Groen


Een sprookje over verjaring, op feiten gebaseerd

Er was eens, nog niet zo gek lang geleden, een Koninkrijk, hier niet zo heel ver vandaan. In dat Koninkrijk lag een groot en donker bos. Sommigen zeiden dat het er spookte, maar dat…

02-01-2018

Manco gunningsbeslissing

Een voorbehoud opnemen in een gunningsbeslissing kan lonen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 mei 2017 een voor de bouwpraktijk interessante uitspraak gedaan in een door de Gemeente Neder-Betuwe gehouden aanbesteding. Het…

31-08-2017

De advocaat die zijn...

In een niet al te ingewikkelde procedure die ik voer over de vraag of een overeenkomst al dan niet is geëindigd zou de rechter de knoop doorhakken op 28 oktober 2014. Ruim twee jaar en 19 aanhoudingen later wachten we nog steeds op…

25-11-2016

Bekijk meer...

Spring naar toolbar