Elektronisch ondertekenen


Mag een geneeskundige verklaring elektronisch ondertekend worden?

In eerste aanleg heeft het OM de rechtbank verzocht een machtiging te verlenen tot voortgezet verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van de…

12-12-2019

OM naar Hoge Raad


OM naar de Hoge Raad in euthanasiezaak

“Op 11 september 2019 oordeelde de Rechtbank Den Haag dat een specialist ouderengeneeskunde, die verdacht werd van het onzorgvuldig uitvoeren van euthanasie bij een demente patiënte, diende…

26-09-2019

Beschermen financieel gebied?


Beschermen op financieel gebied valt niet binnen de reikwijdte van de WGBO

Op 17 juli 2019 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de vraag of een ggz-instelling op grond van een geneeskundige behandelingsovereenkomst…

05-09-2019

Apotheker geschrapt uit...


Omkattende apotheker geschrapt uit BIG register

Op 14 augustus 2019 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven (‘RTG’) een opvallende uitspraak gedaan. De uitspraak is opvallend omdat deze een klacht…

19-08-2019

Bij zorgcarrousel telkens...


Inleiding

Op 21 september 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de beoordeling van het interne gevaarscriterium bij dwangbehandeling in geval van een zogenaamde zorgcarrousel.

De uitspraak is van belang, aangezien…

01-10-2018

Ken uw zorgwetten 9!


De Wet foetaal weefsel gaat mogelijk wijzigen

De Wet foetaal weefsel regelt de terbeschikkingstelling van foetaal weefsel. Voor bepaalde doeleinden en mits er toestemming is, is dat toegestaan. Met een wetswijziging wordt beoogd tot…

17-09-2018

Wijzigingen Wet BIG


Belangrijkste wijzigingen Wet BIG op een rij!

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’). Op 24 augustus 2018 zijn de…

30-08-2018

Ex-mentor niet ontvankelijk

Volgens het Centraal Tuchtcollege is een ex-mentor, die een tuchtklacht indient namens een voormalig (wilsonbekwame) cliënt, niet ontvankelijk in een klacht. Bijzonder: een raadkamerbeslissing van het Centraal Tuchtcollege.

In twee…

22-04-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar