8 februari 2019

Peeters/Gatzen-vordering

Peeters/Gatzen-vordering valt niet onder Insolventieverordening In het arrest Rosbeek q.q./BNP Paribas Fortis heeft het Hof…