24 februari 2021

Energiewet: data

Energiewet: de rol van data (inclusief persoonsgegevens) binnen het energiesysteem Tot 11 februari 2021 kon…