Zorgplicht van grondroerders


De Hoge Raad schetst het kader voor de invulling van de zorgplicht

Een grondroerder kan beter even doorgraven tot hij zeker weet waar kabels precies lopen. Hij mag niet te gemakkelijk afgaan op een door de netbeheerder verschafte…

12-06-2018

Kabelschades en zorgplicht


Aansprakelijkheid voor kabelschades:  hoe ver strekt de zorgplicht van grondroerders?

Een grondroerder (graafbedrijf) heeft voor de aanleg van een nieuwe damwand een tekening gekregen van de netbeheerder. Op de tekening staat een…

22-05-2018

Het “eerste recht...

Een projectontwikkelaar had een koopovereenkomst gesloten met een familie in verband met de koop en levering van een aantal percelen grond. De grond was door de familie aan de koper geleverd. In de koopovereenkomst was opgenomen dat als…

03-08-2016

Spring naar toolbar