Private weigering zonnepark?


Verleent de overheid altijd medewerking aan realisatie zonnepark?

“Overheid bevordert groei zonne-energie”, prijkt op de site van de Rijksoverheid. “Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen om het gebruik van zonne-energie te…

19-08-2019

Verhoging van de VvE-bijdrage?


Een verhoging van de VvE-bijdrage kan in strijd zijn met de splitsingsakte en het reglement: wat is het gevolg daarvan?

Het komt regelmatig voor dat de belangen van de Vereniging van Eigenaars (hierna: ‘VvE’) enerzijds en de…

04-06-2019

Spring naar toolbar