Urgenda


Urgenda wins Climate Case against Dutch government

Hear hear, the final ruling of the Dutch Supreme Court in the Urgenda Climate Case against the Dutch government is delivered. The Supreme Court made history by ruling that the Dutch…

20-12-2019

PAS-uitspraken


PAS-uitspraken: eerste advies Remkes over de post PAS periode

Nederland moet verregaande maatregelen nemen om de stikstof in stikstofoverbelaste gebieden te verminderen. De noodzakelijke maatregelen moeten door alle sectoren worden…

27-09-2019

Private weigering zonnepark?


Verleent de overheid altijd medewerking aan realisatie zonnepark?

“Overheid bevordert groei zonne-energie”, prijkt op de site van de Rijksoverheid. “Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen om het gebruik van zonne-energie te…

19-08-2019

Wijziging onteigeningsrecht


Onteigeningsrecht gaat wijzigen

De Onteigeningswet gaat op in de Omgevingswet die in 2021 in werking moet treden. Fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd in de bestuurlijke fase van onteigening. Waar nu de Kroon toetst, toetst…

03-06-2019

PAS-uitspraken Raad van State


PAS-uitspraken Raad van State: impact op vastgoed, infra en landbouw

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State einduitspraken gewezen in enkele procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof. Deze…

29-05-2019

Windpark hindernissen


Windparken in Nederland: (nog) geen rustig bezit

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het er maar druk mee. Het lijkt wel alsof elke week weer nieuwe uitspraken worden gewezen over windparken en windturbines….

29-04-2019

Informatiedeling


Transparantie in aanbestedingsprocedures

Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds een inschrijver. Aan de hand van een aantal casus is gediscussieerd en…

25-04-2019

Onteigening in Harderwijk


Onteigening in Harderwijk: correcties complexwaarde en intuïties taxateur

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland geeft een mooi inkijkje in veelvoorkomende discussies bij onteigening. De uitspraak bevat leerzame…

19-04-2019

Bekijk meer...

Spring naar toolbar