Zelfsturende auto


De zelfsturende auto is onderweg; maar wie zit er achter het stuur?

Niet de software die de Tesla Model X bestuurt, maar degene die op de bestuurdersstoel van de auto plaatsneemt, is de feitelijk bestuurder, zo oordeelde de…

28-03-2019

Robots in de zorg


Aansprakelijkheid bij robots in de zorg

De toepassingen van de robotica ontwikkelen zich in een hoog tempo. Waar zelfrijdende auto’s lange tijd toekomstmuziek waren, worden hier tegenwoordig veel experimenten mee gedaan. Ook op…

31-01-2019

Zelfrijdende auto’s


Zelfrijdende auto’s en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Vorige maand kopte Het Financieel Dagblad dat als gevolg van technologische ontwikkelingen in motorrijtuigen, het aantal schadegevallen is toegenomen. Innovaties…

16-10-2018

Aansprakelijkheid makelaar


Makelaar aansprakelijk voor opmeten?

Is een makelaar die de meetinstructie van de NVM niet hanteert aansprakelijk? De Hoge Raad doet uitspraak over deze kwestie.

Wat was de aanleiding?

De NVM heeft in 2010 een meetinstructie…

29-08-2018

Arbeidsongeschiktheid


Vaststelling arbeidsongeschiktheid oneerlijk?

Voordat een verzekeraar een uitkering doet op grond van een arbeidsongeschikheidsverzekering, stelt hij de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van rapportages van door hem…

20-08-2018

Opzet tot misleiding


Opzet en verval van uitkering

Moet verval van recht bij opzet tot misleiding van de verzekeraar (art. 7:941 lid 5 BW) analoog worden toegepast bij WAM-aansprakelijkheid?
De Hoge Raad geeft uitsluitsel.


De aanleiding

Na een…

25-07-2018

Roekeloos handelen


Bewuste roekeloosheid eigenaar binnenschip

Wat moet worden verstaan onder bewust roekeloos handelen door de eigenaar van een binnenschip? De Hoge Raad geeft de norm weer in zijn oordeel.


Wat was de aanleiding?

Een duwbak…

17-07-2018

Verjaring verzekering


Verjaring periodieke uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verjaren periodieke uitkeringen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in één keer of gaat er maandelijks een nieuwe verjaringstermijn lopen? De Commissie van…

10-07-2018

Bekijk meer...

Spring naar toolbar