PAS-uitspraken


PAS-uitspraken: eerste advies Remkes over de post PAS periode

Nederland moet verregaande maatregelen nemen om de stikstof in stikstofoverbelaste gebieden te verminderen. De noodzakelijke maatregelen moeten door alle sectoren worden…

27-09-2019

Private weigering zonnepark?


Verleent de overheid altijd medewerking aan realisatie zonnepark?

“Overheid bevordert groei zonne-energie”, prijkt op de site van de Rijksoverheid. “Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen om het gebruik van zonne-energie te…

19-08-2019

Aansprakelijkheid voor...


Artikel uit Gemeentestem

Jack van Beers gaat in zijn artikel ‘Aansprakelijkheid voor integriteitsonderzoeken: enkele lessen uit een Schiedams onderzoek’ in op de gerechtelijke procedures waarmee de bij het integriteitsonderzoek…

30-07-2019

NVWA niet aansprakelijk...


NVWA niet aansprakelijk voor fipronilcrisis

Weet u nog dat u twee jaar geleden voor de schappen in de supermarkt stond en dacht: waar zijn al die eieren toch gebleven?

Eind juli 2017 waarschuwde de NVWA om eieren met bepaalde…

11-07-2019

Overlast door houtkachels


Geen beleid hinder, hindert niet

Met de hitte van de afgelopen dagen moet je er niet aan denken, maar het stoken van houtkachels is een bekend fenomeen dat de laatste tijd weer in populariteit toeneemt. Voor de stoker een plezierige…

27-06-2019

Ingediende inschrijvingen...


Aanvullen inschrijving na indiening

De jurisprudentie die ziet op de mogelijkheid om ingediende inschrijvingen aan te vullen is bijzonder streng. Verwezen kan worden naar het SAG-arrest van het Europees Hof van Justitie…

04-06-2019

Wijziging onteigeningsrecht


Onteigeningsrecht gaat wijzigen

De Onteigeningswet gaat op in de Omgevingswet die in 2021 in werking moet treden. Fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd in de bestuurlijke fase van onteigening. Waar nu de Kroon toetst, toetst…

03-06-2019

PAS-uitspraken Raad van State


PAS-uitspraken Raad van State: impact op vastgoed, infra en landbouw

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State einduitspraken gewezen in enkele procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof. Deze…

29-05-2019

Bekijk meer...

Spring naar toolbar