Inkoopprocedure...

Op 4 maart 2020 is een advies van de commissie van aanbestedingsexperts d.d. 29 november 2019 gepubliceerd.[1] Een gemeente heeft namens zeven gemeenten een inkoopprocedure aangekondigd op TenderNed voor een raamovereenkomst met…

07-04-2020

Herstel omissie, terechte...

Enexis heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd met als doel het afsluiten van een raamovereenkomst met betrekking tot het leveren van noodstroom. In de selectie- en gunningsleidraad is onder meer vermeld onder…

07-04-2020

Fishing expedition...

Het Centraal Bureau voor de Statistiek had een Europese openbare aanbestedingsprocedure tot de levering van onderhoud op huidige softwarelicenties en uitbreiding met nieuwe standaard softwarelicenties inclusief onderhoud in de markt…

07-04-2020

Beginselplicht tot...

Herstel van omissies in aanbestedingsprocedures is een bron van voortdurende jurisprudentie. In dat kader is interessant een uitspraak van de civiele voorzieningenrechter Zeeland West-Brabant gepubliceerd op 27 maart 2020 en gedateerd…

07-04-2020

Uitzendbeding en ziekte


Het uitzendbeding en einde dienstverband bij ziekte

Op grond van de ABU- en NBBU-CAO voor Uitzendkrachten eindigt de uitzendovereenkomst met uitzendbeding direct van rechtswege in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de…

07-04-2020

Ontwikkelingen Wmo 2015


De Wmo 2015 op diverse onderdelen op de schop

In de eerste drie maanden van 2020 zijn maar liefst drie wijzigingsvoorstellen van de Wmo 2015 via internetconsultatie voorgelegd aan het veld. In deze bijdrage brengen wij u op de hoogte…

07-04-2020

Concern en corona


Bestuurders van concerns en faillissementsdreiging: enkele aandachtspunten (#stayorganized)

 “Vorderingen van boven naar beneden en risico’s zo laag mogelijk”. Een vaak gehoord advies voor bestuurders aan het hoofd van een…

03-04-2020

Mededingingsrecht en corona


MEDEDINGINGSRECHT IN TIJDEN VAN DE CORONACRISIS

De Coronacrisis heeft ook gevolgen voor de economische ontwikkelingen.  De gezamenlijke Europese Mededingingsautoriteiten ( de Autoriteiten ) , waaronder de Nederlandse Autoriteit…

02-04-2020

Bekijk meer...

Spring naar toolbar