Nieuwe consultatie

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Iedere dag wordt bij duizenden patiënten onderzoek gedaan aan en naar lichaamsmateriaal. Zo worden bijvoorbeeld buisjes bloed, biopten van tumorweefsel, urinemonsters, stukjes bot en galstenen, af-…

26-04-2017

Procederen in IE-zaken

Nieuwe regelingen proceskosten in IE-zaken

Procederen in IE-zaken kent een aparte dynamiek. Niet alleen inhoudelijk, maar ook ten aanzien van de kosten. In IE-zaken geldt al tien jaar de wettelijke regel dat de partij die in het…

24-04-2017

Relatie met cliënt


Een andere kwestie raakt wel een daadwerkelijk amoureuze relatie tussen een behandelaar en gewezen cliënt: de behandelaar wordt door de strafrechter veroordeeld voor ontucht.

In deze procedure is sprake van een affaire tussen een…

22-04-2017

Hulp bij zelfdoding?


Aan hulp bij zelfdoding door iemand die geen arts is moeten strenge eisen worden opgesteld.

Deze uitspraak betreft de zaak Heringa en gaat om hulp bij zelfdoding door iemand die geen arts is. Van een beroep op noodtoestand kan…

22-04-2017

Ex-mentor niet ontvankelijk

Volgens het Centraal Tuchtcollege is een ex-mentor, die een tuchtklacht indient namens een voormalig (wilsonbekwame) cliënt, niet ontvankelijk in een klacht. Bijzonder: een raadkamerbeslissing van het Centraal Tuchtcollege.

In twee…

22-04-2017

Gevolgen nalaten CT-scan

Dood door schuld. Geldboete van € 2.500,00 voor een kinderarts. De arts liet na om een CT-scan van de hersenen te maken. Kind overleden als gevolg van een herseninklemming. De arts is als arts aanmerkelijk nalatig geweest bij de…

22-04-2017

Franchise Facetten


Franchise Facetten; Wettelijke verankering Nederlandse Franchise Code

Zoals vorig jaar al werd aangekondigd, krijgt de Nederlandse Franchise Code (hierna “NFC”) een wettelijke basis. Demissionair minister Kamp van Economische…

14-04-2017

Een stalkende patiënt

Een (gewezen) patiënte van een huisarts is verliefd op deze laatste. Omdat zij haar huisarts blijft stalken, krijgt zij onder meer een gevangenisstraf van 116 dagen en een contactverbod opgelegd.

Artsen hebben het soms zwaar. Een…

12-04-2017

Bekijk meer...