Onderaanneming in de zorg


Voorwaarden van de zorgverzekeraar gelden niet altijd voor onderaannemer

Zorgaanbieders maken bij zorgverlening regelmatig gebruik van onderaanneming en onderaannemers. De zorgaanbieder bij wie de zorgverzekeraar de zorg inkoopt (de…

18-02-2020

Tweede Kamer stemt in met...

Op 11 februari 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ (Wtza). Het wetsvoorstel introduceert een eenmalige meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders die zorg als bedoeld in…

12-02-2020

Fiscaal & Brexit


TAX UPDATE – FISCALE GEVOLGEN VAN BREXIT

Per 1 februari 2020 is de Brexit een feit en heeft het Verenigd Koninkrijk zich officieel teruggetrokken uit de EU. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU heeft gevolgen voor…

10-02-2020

Hoger beroep WWZ


A-G Hoge Raad: ‘ex nunc’ of ‘ex tunc’ toetsing van hoger beroep onder de WWZ?

Op 17 januari 2020 is de conclusie van A-G Hartlief gepubliceerd met daarin zijn advies over de vraag of de rechter in hoger beroep onder de WWZ…

05-02-2020

Tussentijds opzegbeding


Het belang van het tussentijds opzegbeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 14 januari 2020 (ECLI:NL:RBMNE:2020:104) illustreert aan de hand van een extreem geval nog maar eens…

05-02-2020

Rapport Commissie Borstlap


De 5 bouwstenen uit het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ op een rij

In deze infographic vindt u een samenvatting van het rapport: Infographic Rapport Commissie Borstlap

Neem voor meer informatie contact op met een van…

05-02-2020

Wet verplichte ggz


Uitspraken Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

De eerste uitspraken in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang zijn er. Dit levert handvatten voor de praktijk.

Ik licht er een oordeel van de Rechtbank…

04-02-2020

Stikstofdepositie


Stikstofdepositie: geen passende beoordeling nodig bij ‘één-op-één-inpassing’

In deze tijd van stikstofhysterie bestaat behoefte aan concrete voorbeelden waarin woningbouwontwikkeling en andere nieuwe functies wél zijn…

03-02-2020

Bekijk meer...

Spring naar toolbar