Modelcontracten onder vuur

Na de Safe Harbour nu ook de modelcontracten hun leven niet zeker   

Belangrijk nieuws voor elke ondernemer die (persoons)gegevens uitwisselt met bedrijven die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, gebruikmakend van…

19-10-2017

Wet BIG wijzigt

Wijziging van de Wet BIG in verband met het opnemen van de physician assistant en de verpleegkundig specialist en een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Op 3 oktober jl. nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel betreffende de…

18-10-2017

Wet Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – stand van zaken

Op verzoek van minister Plasterk heeft  de Eerste Kamer op 11 juli 2017 besloten om de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Dit in…

18-10-2017

Herplaatsingsverplichting

Struikelen over de herplaatsingsverplichting

De wereld verandert en uw onderneming verandert mee. Soms heeft dat tot gevolg dat u afscheid moet nemen van medewerkers. Omdat een functie komt te vervallen, een medewerker niet meer…

18-10-2017

Let’s get flexible

De vastgoedmarkt volop in beweging

Mijn collega, Willem-Jan Smits, schreef het al: de vastgoedmarkt is volop in beweging en dat is vooral zichtbaar als het gaat om de verhuur van winkels, kantoren en werkplekken. Door de snel…

16-10-2017

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen.

De Woo is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Vanwege de hevige…

12-10-2017

Woonbegeleiding en huur

Tussen een woningcorporatie en een zorginstelling bestaat een samenwerkingsverband.

Ten behoeve van woonbegeleiding door de zorginstellingen stelt de woningcorporatie woningen beschikbaar. Met een cliënt van de zorginstelling wordt…

12-10-2017

Vertrouwt u op de toekomst?

Het regeerakkoord: vertrouwt u op de toekomst?

In het regeerakkoord, met de klinkende naam ‘Vertrouwen in de toekomst’, wordt veel aandacht gegeven aan de voornemens die het kabinet heeft voor het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt….

11-10-2017

Bekijk meer...