Leegstandsschade

Huur en garantie voor leegstandsschade bij faillissement

In artikel 39 Fw is bepaald dat indien de gefailleerde huurder is, de huurovereenkomst door zowel de huurder als de verhuurder kan worden opgezegd met inachtneming van een…

22-02-2017

Marktafbakening ziekenhuiszorg

Mededinging: ACM doet onderzoek naar marktafbakening ziekenhuiszorg

Bij het aangaan van een samenwerking en een fusie tussen ziekenhuizen speelt het mededingingsrecht een grote rol. Bij samenwerking dienen de voorwaarden van het…

22-02-2017

Franchise Facetten

Franchise Facetten; de Intertoys/Bart Smit-discussie is geen kinderspel

De winkelketens van zustervennootschappen Intertoys Holland BV (hierna: “Intertoys”) en Speelgoedpaleis Bart Smit BV (hierna: “Bart Smit”) worden samengevoegd….

22-02-2017

Schwalbe of geen schwalbe

Schwalbe of geen schwalbe wat kun je doen tegen een onterecht gegeven gele kaart?

Elvis Manu kreeg in de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen NEC twee gele kaarten, waarvan de tweede werd gegeven omdat hij naar mening van de…

20-02-2017

Bestuurder aansprakelijk

Bestuurder aansprakelijk jegens individuele schuldeiser.

Binnen een concern wordt er vaak een holdingvennootschap benoemd als bestuurder van een onderneming. Om te voorkomen dat door deze constructie aansprakelijkheid van de…

17-02-2017

BTW-teruggaaf

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe regels voor de teruggaaf omzetbelasting op oninbare vorderingen.

Indien u een factuur stuurt naar uw afnemer, zult u normaal gesproken de in deze factuur vervatte btw afdragen dan wel verrekenen…

17-02-2017

Huisarts vs patiënt

Patiënt maakt huisarts zwart op Facebook

In deze kwestie is een huisarts een kort geding tegen een van haar voormalig patiënten gestart. De betreffende patiënt had namelijk het nodige over de huisarts – en vooral haar beweerdelijk…

17-02-2017

Wkkgz: een update

Wkkgz: een update van de stand van zaken in de praktijk

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is voor velen inmiddels een bekende term. De Wkkgz beoogt de positie van de cliënt/patiënt te verstevigen, door het recht…

16-02-2017

Bekijk meer...