Ethische dillema’s...

Ethische dillema’s bij distributievormen: deel 1 Franchise

Om producten en diensten, nationaal en internationaal, te kunnen vermarkten, kan ervoor worden gekozen om dit in eigen beheer te doen, zelf internationale…

22-03-2018

Duurzaam aanbesteden

Hoe om te gaan met duurzaam aanbesteden en de daarbij gehanteerde sociale- en milieucriteria?

Tijdens verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure kunnen sociale- en milieucriteria worden opgenomen: bij het vaststellen…

22-03-2018

Rol arts bij aansprakelijkheid


Een incident en aansprakelijkheid

Eerder berichtte ik u dat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam een uitspraak had gedaan over de betrokkenheid van de arts bij de afwikkeling van een…

21-03-2018

Disfunctioneren werknemer


Een goede aanpak van disfunctioneren

Het overkomt iedere werkgever wel een keer: een medewerker die niet (meer) goed functioneert. Vaak betekent dit de start van een intensief, langdurig en kostbaar traject. In dit artikel leggen wij…

20-03-2018

#metoo


#metoo op de Nederlandse werkvloer

Ongewenst gedrag. Wat is dat eigenlijk? Formeel gezegd gaat het om handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of…

15-03-2018

Bestuur en toezicht


Goed bestuur en goed toezicht: dat heeft u toch ook?

Integriteit van bestuur en toezicht staat steeds meer in de belangstelling. Dat geldt niet alleen voor het openbaar bestuur, maar zeker ook voor bestuurders van ondernemingen en…

15-03-2018

Goede raad


Goede raad is duur, maar slechte raad is duurder

Als een B.V. door de rechtbank failliet verklaard wordt, betekent dit dat die B.V. meerdere schuldeisers niet meer kan betalen. Bij de faillietverklaring benoemt de rechtbank een…

12-03-2018

DPIA


De Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de Nederlandse taal een woord rijker: ‘de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling’. Het woord is geschikt voor het…

08-03-2018

Bekijk meer...