Rechten bij snelle doorstart


Oud-werknemers van een failliete onderneming kunnen aanspraak maken op hun rechten na het faillissement en snelle doorstart van het bedrijf

Zo mogen werknemers van bedrijven die direct na het faillissement een doorstart maken niet…

22-06-2017

Weigering behandeling

David kon en mocht een behandeling weigeren

Het zal inmiddels niemand zijn ontgaan. Op 12 mei jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vonnis gewezen in een schrijnende zaak. Het betreft de zaak van de…

22-06-2017

Tik op de vingers

Hof Amsterdam tikt Raad voor de Kinderbescherming en OM op de vingers

Op 9 mei 2017 wees het hof Amsterdam een opmerkelijk arrest over de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat. De Staat werd aansprakelijk gehouden voor handelen…

22-06-2017

Wet doorstroming huurmarkt...

Op 1 juli 2016 is de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ in werking getreden. Advocaat Nina van Wylick, van de BU Overheid & Vastgoed, bespreekt de stand van zaken.

Kortdurende huurovereenkomsten

Sinds de inwerkingtreding van de Wet…

22-06-2017

DNA-onderzoek overleden arts

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 2 juni jl. beslist dat er DNA-onderzoek mag plaatsvinden op inbeslaggenomen persoonlijke eigendommen van een recent overleden fertiliteitsarts. Er wordt wel een voorwaarde…

21-06-2017

Week van de mediation

Week van de mediation: eerste uur gratis advies!

Dit jaar viert de Nederlandse mediators Vereniging (NMv) haar vijftien jarige bestaan. Een periode waarin het vak van mediator zich enorm heeft ontwikkeld en er veel mooie dingen…

06-06-2017

Joined Forces

Peer-to-peer lending. Het samenbrengen van financiers of investeerders voor een bepaalde propositie. Een entiteit oprichten om daarmee gezamenlijk mee te gaan investeren of financieren. Drie (én meer) typen activiteiten die met recht…

31-05-2017

Afwaarderingsverlies...

Lening verstrekken aan vennootschap

In deze zaak – waarin Advocaat-Generaal (“A-G”) Niessen conclusie neemt – draait het om de vraag of belanghebbende terecht een afwaarderingsverlies in aanmerking heeft genomen in box 1 op een…

17-05-2017

Bekijk meer...