Besluitenaansprakelijkheid


Nieuwe lijn ter bepaling van het causaal verband tussen vernietigde, ingetrokken en/of herroepen besluiten en de beweerde schade.

Indien een besluit van een bestuursorgaan wordt vernietigd, ingetrokken of herroepen, is de…

24-03-2017

Concernfinanciering

Tegenstrijdig belang bij concernfinanciering niet snel aangenomen

Kort na elkaar worden twee – niet geheel strak geformuleerde – overeenkomsten gesloten. Bij de eerste wordt (concern)financiering verstrekt aan een holdingmaatschappij…

06-03-2017

Franchise update

Recent arrest Hoge Raad: Franchisegever eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognose

HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:311 (Eiser/Street-One)
De Hoge Raad heeft zich onlangs weer uitgelaten over ondeugdelijke…

03-03-2017

Kindgebonden budget

Hoge Raad opnieuw aan zet over kindgebonden budget

Het gerechtshof Den Haag heeft met betrekking tot het kindgebonden budget opnieuw een prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad. Ditmaal echter ten aanzien van de…

01-03-2017

Leegstandsschade

Huur en garantie voor leegstandsschade bij faillissement

In artikel 39 Fw is bepaald dat indien de gefailleerde huurder is, de huurovereenkomst door zowel de huurder als de verhuurder kan worden opgezegd met inachtneming van een…

22-02-2017

Marktafbakening ziekenhuiszorg

Mededinging: ACM doet onderzoek naar marktafbakening ziekenhuiszorg

Bij het aangaan van een samenwerking en een fusie tussen ziekenhuizen speelt het mededingingsrecht een grote rol. Bij samenwerking dienen de voorwaarden van het…

22-02-2017

Franchise Facetten

Franchise Facetten; de Intertoys/Bart Smit-discussie is geen kinderspel

De winkelketens van zustervennootschappen Intertoys Holland BV (hierna: “Intertoys”) en Speelgoedpaleis Bart Smit BV (hierna: “Bart Smit”) worden samengevoegd….

22-02-2017

Schwalbe of geen schwalbe

Schwalbe of geen schwalbe wat kun je doen tegen een onterecht gegeven gele kaart?

Elvis Manu kreeg in de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen NEC twee gele kaarten, waarvan de tweede werd gegeven omdat hij naar mening van de…

20-02-2017

Bekijk meer...