Ontslag statutair directeur 2


Welke reguliere arbeidsrechtelijke regels zijn wél van toepassing op het ontslag van een statutair directeur?

In het artikel Ontslag statutair directeur 1 hebben wij u uitgelegd welke regels bij het ontslag van een statutair…

17-05-2018

Kunstmatige intelligentie


Artificial intelligence and ethics 

Artificiële intelligentie (AI) laat de wereld transformeren. De mogelijkheden van AI zijn ongekend: van zelfrijdende auto’s, betere aanpak van fraude en betaalbare zorg voor ouderen, tot…

15-05-2018

Opslagruimte verhuren


Recht op aftrek omzetbelasting?

Een ondernemer had, in de zaak waarin de HR op 20 april 2018 arrest heeft gewezen, voor het ter beschikking stellen van opslagruimten omzetbelasting op aangifte voldaan en de aan hem in rekening…

14-05-2018

Bedrijfsgeheim & werknemer


De gevolgen van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) voor u als werkgever.

Uw bedrijfsgeheimen zijn van groot belang om uw concurrentiepositie te beschermen en u uw investeringen in innovaties terug te verdienen. Maar wat als uw…

08-05-2018

Verplichte inzet werklozen


Verplichte inzet werklozen bij de uitvoering van een overheidsopdracht

Kan de aanbestedende dienst van een inschrijver eisen dat hij voor de uitvoering van de opdracht een bepaald percentage werklozen inzet? Een zodanige eis leidt…

07-05-2018

Ken uw zorgwetten 2!


Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW (de WGBO) wijzigt 

Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW, oftewel de WGBO regelt sinds 1995 de plichten van de hulpverlener en de patiënt uit hoofde van de door hen gesloten behandelingsovereenkomst….

07-05-2018

Schadevergoeding #metoo


Wist u dat werkgevers het risico lopen op een fikse schadeclaim als één van de medewerkers zich grensoverschrijdend gedraagt?

Stel, u heeft een medewerker die grensoverschrijdend gedrag vertoont. Collega’s worden ongevraagd…

03-05-2018

OR en AVG/GDPR


Welke rol heeft de ondernemingsraad (OR) bij de implementatie van de AVG/GDPR?

Bent u al met de OR in de weer over de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? In dit artikel leggen wij uit welke onderdelen…

03-05-2018

Bekijk meer...