Videoscheidsrechter


Gaat VAR te VER?

Op aanvraag van de videoscheidsrechter (ook wel: Video Assistant Referee, hierna: VAR) geeft de scheidsrechter in de wedstrijd Australië- Frankrijk, nadat hij eerst wilde laten doorspelen, alsnog een penalty….

13-07-2018

Goed nieuws


De wet ‘compensatie transitievergoeding zieke werknemers’ is aangenomen.

Met de wet ‘compensatie transitievergoeding zieke werknemers’ is een compensatieregeling geïntroduceerd voor de situatie dat een werkgever een…

12-07-2018

Verjaring verzekering


Verjaring periodieke uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verjaren periodieke uitkeringen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in één keer of gaat er maandelijks een nieuwe verjaringstermijn lopen? De Commissie van…

10-07-2018

Alcohol- of drugsgebruik 2


Alcohol en drugsgebruik op het werk: verslaving of geen verslaving?

Uw medewerker verschijnt dronken of high op het werk. Zijn functioneren is onder de maat en u heeft het vermoeden dat drank en drugs hierbij een rol spelen. In dit…

09-07-2018

Ken uw zorgwetten 6!


De Wet op het bevolkingsonderzoek wordt mogelijk gewijzigd

De Wet op het bevolkingsonderzoek heeft het oog op de bescherming van te onderzoeken personen door bevolkingsonderzoek aan een vergunningenstelsel te onderwerpen. De wet is…

02-07-2018

FIFA RSTP


Wijzigingen FIFA RSTP

FIFA blijft niet stil zitten, waardoor het balletje ook buiten het stadion blijft rollen. Per 1 juni 2018 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (hierna:…

27-06-2018

Verworven arbeidsvoorwaarde


Wanneer vloeit uit gewoonterecht een verworven recht op een arbeidsvoorwaarde voort? 

U geeft uw medewerkers wel eens wat extra’s om uw waardering te laten blijken. Maar wanneer loopt u het risico dat deze blijken van waardering…

26-06-2018

WAM-verzekering


Verkeersrisico of werkmaterieelrisico?

Een ongeval met een vorkheftruck was aanleiding voor de Hoge Raad om uitspraak te doen over de reikwijdte van de WAM-dekking. Vallen ongevallen met werktuigen nu altijd onder het verkeersrisico…

20-06-2018

Bekijk meer...