Vrije advocaatkeuze

Ook de rechtsbijstandsverzekering van een beroepsvereniging valt onder het recht op een vrije advocaatkeuze, zo besliste het hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2017:4365) onlangs. Het Europees Hof van Justitie bepaalde al in 2013 (

16-08-2017

Over mijn lijk!


Over de juridische status van een lijk en de organen van een overledene

Inleiding: vragen bij en na het overlijden als gevolg van een verkeersongeval

Dit bericht haalde op 4 juli jl. het achtuurjournaal: een donorarts zou organen…

14-08-2017

De Fipronil-affaire

Het is niemand ontgaan dat er sinds de ontdekking van de stof Fipronil in de eieren afkomstig van diverse pluimveebedrijven forse onzekerheid heerst in de pluimveesector.

Veel kippenboeren waren naar eigen zeggen niet op de hoogte…

10-08-2017

Het medisch beroepsgeheim

Ook na het overlijden van de patiënt blijft het beroepsgeheim van de arts gelden.

Op 20 juli jl. wees de rechtbank Limburg, locatie Roermond, een vonnis in een opmerkelijke zaak. Deze zaak ging over de afgifte van het medisch…

03-08-2017

Kartelverbod

Verboden prijsafspraken en delen concurrentiegevoelige informatie.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in juli 2017 vijf importeurs van accu’s en de Branchevereniging beboet wegens gemaakte prijsafspraken en het delen van…

02-08-2017

Financieringstransactie

Holla Banking & Finance begeleidt EUR 3.000.000 peer-to-peer financieringstransactie van Stichting Fonz Transacties.

20 juli 2016 is de EUR 3.000.000 peer-to-peer financieringstransactie van Stichting Fonz Transacties succesvol…

27-07-2017

Rol arts bij aansprakelijkheid

Een incident en aansprakelijkheid

Op 4 juli. jl. heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan. De uitspraak gaat over de rol van de arts wanneer zich een incident bij de…

27-07-2017

Einde restschuldregeling

Einde restschuldregeling eigen woning in zicht

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat hij niet van plan is om de tijdelijke restschuldregeling eigen woning te verlengen.

De tijdelijke restschuldregeling is in…

26-07-2017

Bekijk meer...