Ze pakken mij toch niet

pakkans Belastingdienst

Hoe groot is de pakkans bij overtreding van de fiscale regels?

‘Ik word toch niet gepakt’, ‘De Belastingdienst is zwaar onderbezet’ en ‘Waarom zouden we hier aandacht aan besteden?’. Door de problemen die de Belastingdienst heeft in de interne organisatie nemen meer bedrijven en burgers de kans om gesnapt te worden mee in hun overwegingen bij het doen van hun aangifte. Maar is dat wel zo verstandig?

Het Nederlandse handhavingsmodel binnen het belastingstelsel is traditioneel gebaseerd op afschrikking. Dit model komt voort uit de rechtsstaatgedachte van de negentiende eeuw. Het uitgangspunt was (en is) dat wanneer burgers het gevoel hebben dat het niet naleven van de regels ernstige gevolgen heeft, dat zij de regels wel zullen naleven. De mate waarin de regels worden nageleefd is in een dergelijk model sterk afhankelijk van de pakkans bij niet-naleving.

Dit model is heden ten dage relevanter dan ooit. Dit heeft met name te maken met het nieuws rondom de haperende organisatie van de Belastingdienst. Hierdoor zetten burgers en ondernemingen de pakkans en de kosten van eventuele sancties af tegen de winst (al dan niet uitgedrukt in tijd) die zij behalen door het niet-naleven van de regels.

De vraag is echter of deze pakkans wel zo klein is als deze door burgers en ondernemingen wordt ingeschat. En ook al is de pakkans klein, zodra men gepakt wordt, kan men rekenen op een harde aanpak en een verslechterde relatie met de Belastingdienst. Het feit dat de Belastingdienst nu problemen heeft met de handhaving sluit niet uit dat de organisatie over een aantal jaren de interne zaken beter heeft geregeld. Met een navorderingstermijn van 5 jaar is dan zeker nog het één en ander te repareren en aan te pakken door de Belastingdienst. Ook de internationale gegevensuitwisseling en de transparantie in het kader van de UBO (Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon) zal de pakkans op termijn alleen maar vergroten.

Burgers en ondernemingen kunnen zich daarom beter niet laten leiden door het te verwachten rendement op de korte termijn op basis van een vermoeden van de afwezigheid van een pakkans. Het belang van een goede, bestendige relatie met de Belastingdienst is waardevol. Daarnaast kan de reputatieschade aanzienlijk zijn, aangezien belastingontduiking in toenemende mate wordt afgekeurd in onze maatschappij.

Bent u benieuwd hoe u binnen het fiscaal wettelijk kader uw belastingaangelegenheden zo efficiënt mogelijk kunt inrichten, kom dan naar onze workshops op 21 juni 2018.

Over deze en nog veel meer interessante thema’s gaan onze experts graag met u in gesprek op 21 juni 2018, op het congres Business Ethics & Legal. Kijk voor meer informatie op www.vooruitzien.nu en meld u vrijblijvend aan!

Tom Zondag