Wijziging Wet BIG

Ziekenauto

Volgende wijziging Wet BIG ter consultatie

Ter consultatie ligt thans een volgende wijziging van de Wet BIG voor (linkhttps://www.internetconsultatie.nl/bigii). Dit wetsvoorstel beoogt het opnemen van de regieverpleegkundige en de orthopedagoog-generalist in artikel 3 van de Wet BIG, het beleggen van een adviestaak bij het Zorginstituut Nederland voor het beoordelen van aanvragen voor regulering via de Wet BIG, alsmede het uitbreiden van de eisen voor herregistratie en het moderniseren van de deskundigheidsgebieden van de apotheker en de verpleegkundige.

Einddatum van de consultatieperiode is 18 februari 2018.