Wijziging verhuurdersheffing

Op 31 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aanvaard. De wijzigingen hebben betrekking op de heffingsvermindering, de heffingsvrije voet en de vrijstelling van de verhuurdersheffing.

De belangrijkste aanpassingen betreffen:

  • de heffingsvrije voet gaat van 10 naar 50 woningen;
  • er komt een vrijstelling van de heffing voor woningen die door woningcorporaties in krimpgebieden worden gekocht van particulieren en daarna verhuurd als sociale huurwoning. De vrijstelling geldt voor huurwoningen die worden verworven tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021;
  • woningcorporaties kunnen vanaf 1 januari 2017 korting krijgen op de verhuurdersheffing voor nieuwbouwwoningen die onder de aftoppingsgrens worden verhuurd;
  • de kortingsregeling voor de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimte tot huurwoningen wordt verlengd tot met 2019;
  • er komt een vrijstelling van de heffing voor rijksmonumenten;
  • het tarief van de verhuurdersheffing wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 0,591% van de WOZ waarde van een woning.

Verhuurders kunnen de heffingskortingen per 1 januari 2017 aanvragen.