Wijziging richtlijnen Letselschaderaad per 1-1-2015

Zes richtlijnen zijn op onderdelen tekstueel aangepast ten behoeve van de leesbaarheid. De Richtlijn Studievertraging is per 1 januari 2015 geïndexeerd. De definitie van ‘economische kwetsbaarheid’ is ongewijzigd.

De Letselschade Richtlijn Studievertraging Per 1 januari 2015 zijn de normbedragen gewijzigd. De normbedragen zijn aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen over 2014 en vervolgens afgerond op een veelvoud van € 25,00. Het normbedrag voor de basisschool blijft in 2015 ongewijzigd. Dit heeft te maken met een gecorrigeerde berekenmethodiek.

Categorie     Normbedrag in 2015

Basisschool                 €   5.750,00

VMBO en LBO            € 13.225,00

HAVO, MBO, VWO     € 16.100,00

HBO en WO                € 19.575,00

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke hulp De normbedragen in de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp wijzigen niet per 1 januari 2015. Wel is de tekst van de richtlijn is verduidelijkt naar aanleiding van vragen die bij De Letselschade Raad zijn binnengekomen. Verwezen kan bijvoorbeeld worden naar de opmerking op pagina 4 over de eindleeftijd.

De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding De normbedragen in deze richtlijn wijzigen niet per 1 januari 2015. Zij blijven € 28 per dag opname in een ziekenhuis en € 14 per dag opname in een revalidatievoorziening. De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding alsmede diverse kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis/de revalidatievoorziening te veraangenamen.

De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding De vergoeding in 2015 blijft € 0,29 per kilometer, dus de richtlijn wijzigt niet.

De Letselschade Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld De normbedragen smartengeld in de richtlijn wijzigen niet per 1 januari 2015.

De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid De normbedragen (zie onderstaande tabel) wijzigen niet per 1 januari 2015.

De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid De definitie wijzigt niet.

 

Dit artikel is opgenomen in Opmaat Letselschade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Hulstein, tel. +31 40 23 80 682.

 

 

bron: www.deletselschaderaad.nl