Wetsvoorstel franchise

Wetsvoorstel franchise

Hoe staat het met het wetsvoorstel franchise?

Na een mislukte – en vooral door franchisegevers bekritiseerde –  poging om de Nederlandse Franchise Code (NFC) in 2017 wettelijk te verankeren, is een nieuw wetsvoorstel voor de franchisesector aangekondigd. Het wetsvoorstel franchise zou in november 2018 gepubliceerd worden. Nu, in december 2018, is nog geen wetsvoorstel te bekennen. Hoe dat precies zit, leest u in dit artikel.

(NB: Inmiddels is het wetsvoorstel franchise gepubliceerd. Klik hier voor alle informatie.)

Wetsvoorstel franchise najaar/zomer 2019
In november 2018 is de Begroting Economische Zaken en Klimaat voor 2019 in de Tweede Kamer besproken. Tijdens deze besprekingen zegt Staatssecretaris Keijzer tussen neus en lippen door: ‘Het wetsvoorstel franchise gaat voor het einde van dit politieke jaar in internetconsultatie’. Nu het einde van het politieke jaar in het najaar/de zomer van 2019 valt, lijkt het erop dat we nog even geduld moeten hebben, voordat het wetsvoorstel gereed is.

Wat houdt het wetsvoorstel franchise in?
Volgens de Kamerbrief van mei 2018 zal de nieuwe wettelijke regeling betrekking hebben op vier deelgebieden. De precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchise-overeenkomst, het overleg tussen de franchisegever en de franchisenemers en de beëindiging van de franchisesamenwerking. In het verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 oktober 2018, over marktwerking en mededinging zegt Staatssecretaris Keijzer (zie bladzijde 17 e.v.) nog het één en ander over de doelstellingen van het wetsvoorstel franchise. Zij lijkt de nadruk te willen gaan leggen op de precompetitieve fase van de franchise-overeenkomst.

En nu?
In de tussentijd gaat de franchisesector op de oude voet door. Met wetgeving die niet op maat is gemaakt voor franchise-overeenkomsten en diverse uitspraken van rechters over verschillende aspecten van de franchiserelatie. Het gevolg van het ontbreken van goede wetgeving is dat het maken van degelijke juridische afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers een lastig karwei is. Het advies van een juridisch franchise-specialist is daarbij onmisbaar.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in franchisezaken. Wij hebben alle kennis in huis om degelijke franchise-overeenkomsten te sluiten en complexe geschillen te begeleiden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze franchisespecialisten Ferry Weelen en Merel Franke.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?