Werken met ZZP’ers

schredder

Werken met ZZP’ers: Do’s & don’ts

New Tech is booming en steeds meer zelfstandigen zonder personeel (in de volksmond ZZP’ers) begeven zich in de markt van technologische vernieuwingen; van blockchain tot augmented reality en robotisering. Het werken met of als een ZZP’er heeft een aantal (fiscale) voordelen. Zo gaat de zelfstandigheid  – what’s in the name – immers gepaard met de gewenste flexibiliteit voor degene die op zoek is naar gekwalificeerde mensen, de opdrachtgever, maar ook voor de ZZP’er, de opdrachtnemer. Tevens is een voordeel dat een ZZP’er netto meer vergoeding overhoudt in het kader van een uit te voeren opdracht dan wanneer hij dezelfde opdracht in loondienst zou verrichten.

For Englisch click here

Dit komt onder andere doordat dat ZZP’ers een hoger uurtarief vragen en daarnaast gebruik kunnen maken van allerlei ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Het uurloon voor de werknemer in loondienst ligt lager omdat voor de werknemer in vaste dienst maandelijks wél loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moet worden ingehouden en afgedragen

De vraag is echter wanneer je vanuit fiscale optiek al dan niet wordt aangemerkt als een werknemer, met alle (nadelige) gevolgen voor de opdrachtgever van dien. Alvorens een ZZP’er, zoals bijvoorbeeld een ontwikkelaar of een data scientist, wordt ingeschakeld is het daarom altijd verstandig om te kijken naar de kwalificatie van de arbeidsrelatie: is er wel daadwerkelijk sprake van een ZZP’er of is er juist sprake van een dienstbetrekking? In de praktijk merken wij dat hier vaak pas over na wordt gedacht op het moment dat de Belastingdienst deze vraag gaat stellen. Het stellen van deze vraag kan zowel in grote als kleine projecten van belang zijn.

Volgens de Belastingdienst, is er vanuit fiscale optiek sprake van een dienstbetrekking wanneer voldaan wordt aan de criteria “arbeid”, “loon” en “gezag”. Het feit dat er arbeid wordt verricht en loon wordt uitbetaald is in veel gevallen vrij evident. Lastiger is de (mate van) gezagsverhouding. Bepalend voor het bestaan van een gezagsverhouding is of degene die arbeid verricht aan een zeker gezag is onderworpen van de opdrachtgever en dat laatstgenoemde bevoegd is opdrachten en instructies te geven en controle uit te oefenen op de voortgang van het werk en de wijze waarop het werk wordt verricht. Hoe zelfstandiger de opdrachtnemer, hoe minder sterk het argument is dat deze in dienstbetrekking staat tot de opdrachtgever. Veel mensen die actief zijn binnen de technologie markt vinden zichzelf vaak zeer zelfstandig. Eens te meer is de Belastingdienst het daar niet mee eens. Dit creëert ontzettend veel onzekerheid. Het kabinet heeft daarom aangeven de huidige wetgeving op de schop te nemen. Hoe en in welke mate dat gebeurt is nog onbekend. Wel is bekend dat de huidige wetgeving wordt gehandhaafd tot 1 januari 2020 voor opdrachtgevers die kwaadwillend zijn.

Het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van het begrip “kwaadwillendheid” is hier te vinden. Daaruit blijkt dat als een opdrachtgever had kunnen weten dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, hij kwaadwillend is. De “had kunnen weten” bepaling is alarmerend. Immers, zodra de opdrachtgever het vermoeden kan hebben dat er een werknemersrelatie met de opdrachtnemer, dan is er sprake van kwaadwillenheid en heeft de Belastingdienst het recht om naheffingsaanslagen en boetes op te leggen. Om het risico op nadelige gevolgen te voorkomen hebben wij de volgende do’s & don’ts op een rijtje gezet:

Do’s

  • Het beoordelen van de arbeidsrelatie(s). Holla heeft diverse checklists ontwikkeld die kunnen helpen om hier inzicht in te verkrijgen.
  • Overeenkomsten van opdracht opstellen met de ingehuurde ZZP’ers, waaruit afdoende blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking Indien gewenst kunnen deze overeenkomsten naar de Belastingdienst gestuurd worden ter beoordeling, maar dit is niet verplicht.
  • Op de website van de Belastingdienst staan modelovereenkomsten, waarvan zelfs één speciaal voor de ICT professional. Deze vindt u hier.
  • Werken volgens de opgestelde overeenkomsten van opdracht. De overeenkomst als zodanig kan u namelijk niet vrijwaren van het inhouden van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen wanneer u feitelijk niet volgens deze overeenkomst werkt; wat er in werkelijkheid gebeurt is dus maatgevend voor de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking of echte ZZP’er werkzaamheden.

Dont’s  

  • Het risico lopen dat de Belastingdienst bij u op bezoekt komt en u de werkzaamheden met het eigen personeel en ZZP’ers niet goed in beeld heeft of de arbeidsrelaties onjuist heeft gekwalificeerd. Het is erg zonde om achteraf geconfronteerd te worden met uitvoerige discussies met de Belastingdienst met als mogelijk resultaat hoge naheffingsaanslagen en boetes, terwijl dit voorkomen had kunnen worden.

Holla Advocaten heeft ruime ervaring op gebied van werken met ZZP’ers bij start-ups, scale-ups en andere technologische vernieuwende ondernemingen. Wenst u bijvoorbeeld advies inzake de kwalificatie van arbeidsrelaties (inclusief handige checklists op maat gemaakt voor uw onderneming), kunnen we u helpen bij het opstellen van de relevante overeenkomsten of heeft u bijstand nodig in een geschil met de Belastingdienst? Neem dan graag contact op met Tom Zondag, Demi van Zantvoort of Boris Emmerig. Wij staan u graag bij met onze praktijkervaring & DBA expertise!