Verlaagde omzetdrempels

dokterstas

Mededinging: verlenging van verlaagde omzetdrempels voor fusies in zorgsector

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 13 december 2017 bepaald dat de verlaagde omzetdrempels, die worden gehanteerd bij het bepalen of een fusie moet worden gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), voor de zorgsector worden verlengd tot 2023.

Derhalve blijft overeind dat zorginstellingen hun fusie verplicht moeten melden bij de ACM indien alle fuserende bedrijven gezamenlijk wereldwijd een jaaromzet van € 55.000.000,- of meer hebben en minimaal twee van de fuserende bedrijven in Nederland ieder een jaaromzet hebben van € 10.000.000.,- of meer. Het gaat daarbij om omzet gerealiseerd met het verlenen van zorg, waaronder ook thuiszorg begrepen in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Bij vragen kunt u contact opnemen met mr. Ferry Weelen.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?