Verhuur en hennep

cannabis

De verhuurder en de hennepkwekerij

Steeds vaker worden er hennepkwekerijen aangetroffen in verhuurde panden. Eigenaren kunnen daar (mede)verantwoordelijk voor worden gehouden. Het is inmiddels vaste rechtspraak dat van een eigenaar die een pand verhuurt mag worden verlangd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het verhuurde wordt gemaakt. De verhuurder doet er dus verstandig aan de huurder voor aanvang van de huurovereenkomst te screenen en zich te informeren over het gebruik dat tijdens de loop van de huurovereenkomst van het verhuurde pand wordt gemaakt. Hij moet met andere woorden voldoende toezicht houden.

In de zaak waarover de Amsterdamse kantonrechter op 23 oktober 2017 heeft geoordeeld had de verhuurder deze boodschap goed begrepen. In de huurovereenkomst was bepaald dat het verboden was in het gehuurde hennep te kweken en dat verhuurder in bepaalde gevallen in overleg en in noodgevallen zonder overleg, het gehuurde zou mogen betreden voor inspecties. Huurder had echter de toegang tot het gehuurde, bij een onaangekondigde inspectie, geweigerd. Verhuurder heeft vervolgens de kantonrechter gevraagd huurder te veroordelen tot het verlenen van medewerking aan periodieke inspectie van het gehuurde en verhuurder daartoe (al dan niet aangekondigd) de toegang te verschaffen. Verhuurder heeft daarbij onder meer gewezen op haar verplichting toezicht te houden.

De kantonrechter heeft de vordering van verhuurder afgewezen omdat het recht op ongestoord huurgenot, waartoe het recht op privacy behoort, moet worden gerespecteerd. De stelling van verhuurder dat hij in dat geval aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel onrechtmatig gebruik van de woning omdat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden, brengt de kantonrechter niet tot een ander oordeel. Hij overweegt in dat verband dat, nu verhuurder (buiten noodgevallen) niet de bevoegdheid heeft om zonder toestemming van de huurder de woning te betreden, niet valt in te zien dat zonder meer geoordeeld kan worden dat verhuurder onvoldoende toezicht heeft gehouden.

Met andere woorden: het lijkt niet redelijk het een verhuurder aan te rekenen dat hij geen toezicht heeft gehouden op het gehuurde wanneer hij daartoe geen mogelijkheid heeft. Mij lijkt echter wel dat verhuurder in dat geval zal moeten kunnen aantonen dat hij wel geprobeerd heeft toezicht te houden op het gehuurde, bijvoorbeeld door te bewijzen dat verzocht is om toegang tot het gehuurde voor inspectie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Overmars