Tien jaar afwijken van het bestemmingsplan

Daniëlla Nijman schrijft met regelmaat columns in BB (Binnenlands Bestuur). Op 29 oktober 2014 verscheen onderstaande column.

Zijn uw beleidsregels voor planologische kruimelgevallen nog up to date? Of beter gezegd, bent u al ingespeeld op de wijziging in het Besluit omgevingsrecht (Bor) die op 1 november in werking treedt? Deze wetswijziging maakt het mogelijk om een ‘tijdelijke’ afwijking van het bestemmingsplan vrij eenvoudig toe te staan voor maar liefst 10 jaar. Transformatie van leegstaande panden is nooit zo eenvoudig geweest.

De praktijk roept er al langer om. Een makkelijke manier om tijdelijk gebruik in afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. Tot nu toe kon een vergunning worden verleend voor een periode van 5 jaar. Op de aanvraag moest binnen 26 weken worden beslist, er moest eerst een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en de gemeenteraad moest een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De lange proceduretijd bood onvoldoende flexibiliteit om goed in te spelen op tijdelijke behoeftes. Voor een relevant aantal projecten was 5 jaar te kort om investeringen terug te verdienen.

De wijziging in het Bor maakt veel goed. Een tijdelijke omgevingsvergunning kan vanaf 1 november voor een periode van 10 jaar worden verleend. De gemeenteraad komt er niet meer aan te pas. Het college van B en W moet binnen 8 weken op de aanvraag beslissen. Deze beslistermijn is met maximaal 6 weken te verlengen.

Klik hier voor informatie en het hele artikel van Daniëlla Nijman.