Technologie, toekomst en tax!

New-tech is hot en biedt zowel particulieren, ondernemers en de Belastingdienst oneindig veel kansen en mogelijkheden.

In het kader van belastingheffing over cryptovaluta en een toekomstbestendige Belastingdienst vonden onlangs een aantal interessante ontwikkelingen plaats.

Minister Hoekstra van Financiën is in een brief van 18 januari 2019 aan de Tweede Kamer over de regulering van cryptovaluta, ook kort ingegaan op de belastingheffing over cryptovaluta. Hij meldde dat de informatie op de website van de Belastingdienst de afgelopen periode is aangepast, om particulieren en ondernemers beter te infomeren over de wijze waarop crypto’s in de aangifte opgenomen moeten worden. Deze informatie is hier te vinden.

Aanvullend merkte de minister op dat crypto’s door de onderliggende techniek en het ontbreken van structurele (internationale) gegevensuitwisseling minder transparant zijn dan reguliere financiële producten. Om het inzicht in crypto’s te verbeteren heeft de Belastingdienst (controle)medewerkers opgeleid en worden technische middelen verder ontwikkeld. De Belastingdienst blijft de controle- en opsporingsvaardigheden rondom crypto’s waar nodig verbeteren.

 Verder is staatssecretaris Snel van financiën op 24 januari 2019 ingegaan op de vragen van de Eerste Kamer over de vernieuwingsopgave van de Belastingdienst. Hieruit begrijpen wij dat de Belastingdienst werkt aan het verbeteren van processen en van de organisatie en daarbij ook gebruik maakt van nieuwe ontwikkelingen. Momenteel wordt verkend en onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige Belastingdienst. Als voorbeelden noemt de taatssecretaris tools zoals het werken met dashboards, document- en werkflowmanagement om ambtelijke inzet te kunnen verminderen, efficiënter te opereren en kwetsbaarheid te verminderen. Een ander voorbeeld zijn cognitieve en intelligente oplossingen die een slimmer dialoog mogelijk maken en de afhandeling verdergaand automatiseren. Het kan daarbij gaan om het metadateren van documenten waardoor medewerkers documenten sneller kunnen terugvinden. Verder zou een virtuele assistent/chatbot veel voorkomende vragen in natuurlijke taal kunnen beantwoorden. De Belastingdienst volgt en onderzoekt of en zo ja, op welke manier (technologische) ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence in deze of andere oplossingen ingezet kunnen worden om efficiënter te opereren en kwetsbaarheid te verminderen.

 Kortom, de Belastingdienst lijkt een hightech koers te willen gaan varen. Wij zijn van mening dat, mits goed uitgevoerd, deze nieuwe technologie kansen biedt om de fiscale rompslomp voor zowel particulieren, bedrijven als de fiscus te verminderen. Een administratieve lastenverlichting dankzij de inzet van technologie zou een prachtig resultaat zijn van deze voornemens. Het is nu nog wachten of de geschepte verwachtingen ook daadwerkelijk waargemaakt kunnen worden. Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet, dus: to be continued..

Heb je vragen met betrekking tot new tech & tax? Neem dan graag contact op met Tom Zondag of Demi van Zantvoort. Zij helpen je graag verder.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?