Sinterklaas is ontslagen

Sinterklaas is ontslagen

Zoals het Sinterklaasliedje gaat: ‘wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!’

Sinterklaas heeft veel hulp-sinterklazen. Die hulp-sinterklazen gedragen zich niet allemaal zoals een goedheiligman betaamt. En zoals u in dit artikel kunt lezen: ook Sinterklaas kan ontslagen worden. Oh, kom maar eens kijken.

Waarom de Sint er van langs kreeg met de roe
De politie ziet Sinterklaas in een auto rijden en een rood verkeerslicht negeren. Daarop is de goedheiligman staande gehouden. De politie neemt de Sint op straat een blaastest af, waaruit blijkt dat hij een borreltje teveel op heeft. Ook blijkt dat Sinterklaas in het dagelijks leven inspecteur bij de politie is. De beschonken inspecteur is door zijn collega’s meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Na aankomst is de Sint even alleen gelaten. Hij maakt van die gelegenheid gebruik door het bureau te verlaten en zich aan de ademanalyse te onttrekken. Sinterklaas krijgt strafontslag. Rijden onder invloed is een zeer ernstig plichtsverzuim, temeer omdat de inspecteur van politie zich in het verleden ook al schuldig maakte aan verwerpelijk gedrag onder invloed van alcohol. Bij de rechter stelt de inspecteur dat hij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft, ten gevolge van zijn werk. Zijn beslissing om het bureau te verlaten, is in paniek genomen. De rechter oordeelt dat de inspecteur van de politie zijn stelling onvoldoende bewijst en houdt het ontslag in stand. Sinterklaas kreeg in deze zaak dus flink met de roe.

Waarom de Sint de zak kreeg
Een werknemer van een drukkerij wil in 2015 voor Sinterklaas spelen. Hij pakt op het werk drie kinderboeken, stopt die in zijn rugzak en legt ze in de kofferbak van zijn auto. Hij wil de boeken graag cadeau geven aan zijn nichtjes tijdens de Sinterklaasviering. De werkgever ontslaat hem op staande voet wegens diefstal. De kantonrechter vernietigt vervolgens het ontslag op staande voet. Maar in hoger beroep komt de rechter alsnog tot het oordeel dat de werkgever de werknemer op staande voet mocht ontslaan. De rechter beëindigt de arbeidsovereenkomst per 31 mei 2017. De werkgever wil geen Sinterklaas spelen en vordert het salaris terug dat hij tussen 2015 en 2017 heeft betaald aan de werknemer. Een werknemer heeft recht op loon als hij zijn werkzaamheden niet kan verrichten door een oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de werkgever komt. Daar is hier geen sprake van. Het salaris is daarom onverschuldigd betaald. De rechter stelt vast dat de werknemer terug moet betalen. De werknemer heeft de zak gekregen én kan met lege zakken naar huis.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke zaken, ook die met een goedheilig aspect. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialist Bert van den Boom.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?