Pleitbaar standpunt

Pleitbaar standpunt

De moraal van het pleitbaar standpunt

De grens tussen het strafbare belasting ontduiken en het moreel beladen belasting ontwijken vervaagt. De samenleving verlangt steeds meer van ondernemingen dat zij zich – naast de tekst van de wet en doel en strekking van de wet – laten leiden door een bepaalde ethiek. Met name in het kader van (internationale) taxplanning wordt een steeds groter beroep gedaan op de belastingmoraal van de belastingplichtigen. Waar ligt belasting ontwijken te dicht bij belasting ontduiken? Welke oplossingen biedt het zogeheten ‘pleitbaar standpunt’?

In de maatschappij is de moraal met betrekking tot het betalen van belasting door ondernemingen aan het veranderen.  Er wordt steeds meer verwacht dat, met name grote en internationale ondernemingen hun ‘fair share’ bijdragen.

Ondernemingen stellen zich steeds vaker de vraag hoe deze nieuwe moraal vorm te geven in de fiscale bedrijfsprocessen. Het is immers nog steeds een recht van belastingplichtigen om de fiscaal voordeligste weg te kiezen. Daar komt bij dat zowel de wetgever als belastingplichtigen op een calculerende manier te werk gaan. Dat is nu eenmaal een gegeven en komt voort uit ons economisch systeem.

Vast staat dat ondernemingen rekening moeten houden met steeds meer fiscale regels, zowel internationaal als nationaal, waarbij inconsistenties in belastingsystemen aan de orde van de dag zijn. Voor belastingplichtigen is het niet altijd even makkelijk om hun fiscale positie te bepalen, met als risico een onjuiste aangifte.

Is het doen van een onjuiste aangifte nu altijd onethisch?  Uiteraard is het antwoord daarop ‘nee’.  In Nederland wordt voor het indienen van een onjuiste aangifte in dat kader een juridische, maar ook ethisch verantwoorde uitkomst geboden in het zogenoemde ‘pleitbare standpunt’. Van een pleitbaar standpunt is sprake indien aan de aangifte een standpunt ten grondslag ligt dat gebaseerd kan worden op een pleitbare uitleg van het (fiscale) recht[1]. In dat geval kunnen geen fiscale vergrijpboetes worden opgelegd.

Over de ethische aspecten van het Belastingrecht, waaronder het pleitbare standpunt, praten onze experts u graag bij op 21 juni 2018, op het congres Business Ethics & Legal. Kijk voor meer informatie op www.vooruitzien.nu en meld u vrijblijvend aan!

Tom Zondag

[1] ECLI:NL:HR:2017:638