Notitie Denktank Overlijdensschade

Als iemand overlijdt tengevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, dan kunnen de nabestaanden aanspraak maken op vergoeding van overlijdensschade. De berekening van overlijdensschade is complex en bovendien lastig uit te leggen aan nabestaanden. Om die reden hebben een aantal personen, werkzaam binnen de letselschadepraktijk, een denktank gevormd. Dit heeft geleid tot een nieuwe rekenmethodiek welke is uitgewerkt in de Notitie Denktank Overlijdensschade. Op 19 november 2014 is de notitie in definitieve vorm aangeboden aan de staatssecretaris van het Ministerie Veiligheid en Justitie dhr. mr. F. Teeven. Het uiteindelijk doel zal zijn dat de letselschadepraktijk overlijdensschade gaat berekenen volgens de nieuwe rekenmethodiek en dat de wet op dit punt wordt gewijzigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Hulstein, +31 40 23 80 682.