Nieuwe drempelwaarden

drempel

Nieuwe drempelwaarden Europese aanbestedingen

Overheidsopdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. De drempelwaarden (drempelbedragen) zijn vastgelegd in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Europese commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast.

Voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 heeft de Europese commissie nieuwe drempelwaarden vastgesteld. Het betreft een geringe verhoging ten opzichte van de tot en met 31 december 2017 geldende drempelbedragen.

De belangrijkste drempelbedragen voor de periode 2018-2019 zijn voor respectievelijk werken, leveringen en diensten:

Klassieke sectoren (richtlijn 2014/24):
> werken: € 5.548.000;
> leveringen en diensten voor decentrale overheid: € 221.000;
> leveringen en diensten voor centrale overheid: € 144.000.

Speciale sectoren (richtlijn 2014/25):
> werken: € 5.548.000;
> leveringen en diensten: € 443.000.

Concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23):
> concessieovereenkomsten: € 5.548.000.

Defensie- en veiligheid (richtlijn 2009/81):
> werken: € 5.548.000;
> leveringen en diensten voor centrale overheid: € 443.000.

Een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde (exclusief BTW) evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet dus verplicht Europees worden aanbesteed overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijnen die in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Overmars