Nieuwe consultatie

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Iedere dag wordt bij duizenden patiënten onderzoek gedaan aan en naar lichaamsmateriaal. Zo worden bijvoorbeeld buisjes bloed, biopten van tumorweefsel, urinemonsters, stukjes bot en galstenen, af- of uitgenomen en gebruikt voor een diagnose en/of een behandeling. Na de diagnose of de behandeling wordt het materiaal vaak in een weefselbank of weefselarchief bewaard.

In 2011 heeft de (toenmalige) regering al aangeven dat een wetsvoorstel over zeggenschap over lichaamsmateriaal dat bijvoorbeeld in het kader van zorg of wetenschap wordt bewaard, in de maak was. Op 24 april jl. verscheen dan (eindelijk!) een conceptwetsvoorstel: het conceptvoorstel om een ‘Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’ te maken. Met de (mogelijk) toekomstige wet kan helderheid worden gecreëerd over de zeggenschap die mensen hebben over het van hen afgenomen lichaamsmateriaal. Zo’n wet is ook belangrijk om de taken en verantwoordelijkheden van de beheerder van het lichaamsmateriaal vast te leggen.

Het conceptwetsvoorstel bevat algemene regels voor het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk materiaal voor andere doelen dan het stellen van een (actuele) diagnose of een behandeling van een donor. De nieuwe wet – zo deze van kracht wordt – zal van toepassing zijn waar de bijzondere wetten niet meer van toepassing zijn. Te denken valt aan de Wet op de orgaandonatie of de Embryowet. De wetgever wil ervoor zorgen dat de autonomie en zeggenschap van de donor (van het lichaamsmateriaal) wordt versterkt. Tegelijkertijd dienen met de nieuwe wet onnodige belemmeringen voor andere toepassingen waaraan een maatschappelijk belang verbonden is te worden weggenomen. Te denken valt aan transplantatie of het vervaardigen van farmaceutische preparaten of producten voor geneeskundige behandeling, of in uitzonderlijke gevallen de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven.

Wordt vervolgd!