Indexering alimentatie

kleurpotloden

Jaarlijkse indexering kinder- en partneralimentatie

Jaarlijks worden met ingang van 1 januari de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie automatisch met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage gewijzigd. Dit indexeringspercentage wordt bepaald aan de hand van het loonindexcijfer. Het indexeringspercentage dat vanaf 1 januari 2019 zal gelden, is bepaald op 2,0 %. De indexering is van toepassing op kinder- en partneralimentatie die vóór 1 januari 2019 is vastgesteld dan wel is overeengekomen.

Heeft u vragen over de indexering van kinder- of partneralimentatie, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Peter de Bruijn.