Herbeoordelingen rentederivaten door banken onvoldoende

Vrijdag 4 december 2015 constateerde de AFM dat de herbeoordeling door de banken van hun renteswap portefeuille onvoldoende is geweest. Als gevolg hiervan zal een substantieel deel van de herbeoordelingen opnieuw moeten plaatsvinden, waarbij de AFM met ieder van de 6 banken afspraken zal maken over de te hanteren toetsingscriteria bij de herbeoordeling. Heeft u een renteswap lopen een heeft u vragen over een van uw bank ontvangen voorstel naar aanleiding van een herbeoordeling? Of wenst u uitleg over de werking van een renteswap en advies over uw positie? Holla Advocaten biedt onafhankelijk advies over renteswaps met als doel escalatie van de commerciële relatie met uw bank te voorkomen en een eerlijke discussie te voeren over de afwikkeling van uw renteswap.