Grondpersoneel KLM mag niet staken

vliegtuig

Zowel de kort gedingrechter van de rechtbank als het gerechtshof in hoger beroep hebben de aangekondigde stakingen van het grondpersoneel verboden. FNV mag hierdoor tot 5 september 2016 niet staken.

Vakbond FNV en KLM komen er maar niet uit. FNV wil betere arbeidsvoorwaarden voor het grondpersoneel. Om mee te (blijven) gaan met de concurrentie ziet KLM dat niet zitten. Eind juli 2016 vonden daardoor al enkele kleine collectieve acties plaats. FNV heeft hierop grotere stakingen aangekondigd, die voor KLM en Schiphol aanleiding waren om naar de rechter te stappen.

De voorgenomen actie van FNV valt in beginsel onder het recht om te mogen staken, maar dit recht kan beperkt worden als dat maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is. Daartoe weegt de rechter de verschillende belangen tegen elkaar af.

De rechter oordeelde in het kort geding dat het KLM-personeel niet mocht staken. Daarbij woog de rechter mee dat de stakingen plaatsvonden tijdens topdrukte in de vakantieperiode. Hierdoor zou veel overlast voor de reizigers veroorzaakt worden. De vertraging en schade als gevolg van de stakingen zouden groot zijn. Volgens de rechter zouden veel passagiers en hun bagage op Schiphol stranden.

De rechter kende ook veel waarde toe aan het veiligheidsaspect. De rechter meende dat het gerechtvaardigd was om het stakingsrecht te beperken, mede gezien de huidige terreurdreiging. De rechter oordeelde met de aanslag op Zaventem in het achterhoofd. Het veiligheidsaspect speelde een cruciale rol bij de conclusie van de rechter toen hij oordeelde dat de stakingen tot en met 4 september 2016 zijn verboden.

FNV kon zich niet vinden in de uitspraak en stelde hoger beroep in bij het Gerechtshof Amsterdam. Het Gerechtshof moest opnieuw de belangen afwegen. Het Gerechtshof gaat bij de belangenafweging met name in op de vakantiedrukte. Zo stelt het Gerechtshof dat de schade bij een staking groot is, omdat Schiphol binnen de piekperiode rond de zomer niet in staat is achterstanden in te halen, met alle gevolgen van dien voor passagiers. Om dat te concretiseren heeft Schiphol als voorbeeld de vertraging aangehaald die ontstond toen de vluchten naar IJsland uitvielen wegens een vulkaanuitbarsting. Het vliegverkeer kwam toen 1¾ uur stil te liggen en dat leidde tot 5.000 gestrande passagiers en het had nog een week lang gevolgen voor de organisatie. Onder die omstandigheden moest het belang van de bonden om te mogen staken wijken voor het belang van KLM en Schiphol.

Opvallend is dat het Gerechtshof in zijn oordeel nauwelijks meer ingaat op de veiligheidsoverwegingen waar de voorzieningenrechter juist zoveel waarde aan toekende. Het personeel van KLM zal dus nog een week moeten wachten alvorens zij kunnen overgaan tot een staking om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Reken dus op drukte als u volgende week het vliegtuig in stapt.

Bronnen: Rechtbank Noord-Holland (vzr.) 11 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6696 en Gerechtshof Amsterdam 26 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3472.