Gezag en voogdij via DigiD

Sinds kort is het mogelijk om digitaal gezamenlijk gezag aan te vragen of te registeren welke persoon, of welke twee personen gezamenlijk, na uw dood voortaan als voogd het gezag over uw kind(eren) zal uitoefenen. De aanvraag vindt plaats via het digitale loket van de rechtspraak (https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Familiezaken) en moet ondertekend worden met uw DigiD.

Let u wel op: het is nu dus nóg belangrijker om uw DigiD-gegevens geheim te houden. Als een ander uw inloggegevens kent, kan deze immers buiten uw medeweten om een aanvraag doen. De eerste rechtszaak hierover is inmiddels een feit…

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Geeske van Campen, 073 61 61 100.