Energiesubsidie

energiesubsidie

Energiesubsidie sportverenigingen vanaf 2 januari 2018 weer beschikbaar: wees er op tijd bij!

In 2016 was het zogenaamde subsidieplafond al na drie weken bereikt. Voorkomen dat u achter het net vist? Lees dan hieronder verder of neem contact op met Jaimy Vanenburg (sportrecht) of Jack van Beers (overheid).

Voor sportverenigingen bedraagt de energierekening zo’n 10 tot 20 procent van de begroting. Vanaf 2 januari 2018 kunnen sportverenigingen weer subsidie aanvragen voor het nemen van energiemaatregelen. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft voor 2018 wederom een subsidiepot van in totaal 6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In de subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties” is exact aangegeven welke maatregelen voor subsidie in aanmerking komen. Het gaat onder andere om de aanleg van sportveldverlichting en zonnepanelen. Er is een onderscheid aan subsidiemogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw. Bij nieuwbouw van de sportaccommodatie komen niet alle maatregelen in aanmerking voor subsidie. Dit omdat nieuwbouw al aan wettelijke eisen moet voldoen met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid. De hoogte van de subsidie is voor sportverenigingen 30% van de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur voor de betreffende energiebesparende maatregel. Arbeids- en/of montagekosten zijn niet subsidiabel.

Sportverenigingen die met de subsidie willen investeren in energiebesparing en de toepassing van duurzame energie doen er verstandig aan zo snel mogelijk na 2 januari 09.00 uur subsidie aan te vragen via mijn.rvo.nl. In 2016 was het zogenaamde subsidieplafond al na drie weken (eind januari) bereikt. Ook in 2017 is de subsidiepot volledig opgebruikt. Voor het indienen van een subsidieaanvraag dienen sportverenigingen te beschikken over een e-herkenningsmiddel. Het aanvragen en ontvangen daarvan duurt 1 tot 7 werkdagen. Van belang is dat dit ook tijdig in gang wordt gezet.

Er dient voor te worden gewaakt dat de subsidieaanvragen onvolledig zijn: subsidie wordt namelijk toegekend op basis van volgorde van indiening van volledige subsidieaanvragen. In de subsidieaanvraag dient bijvoorbeeld meegezonden te worden een definitieve overeenkomst met een bouwer of leverancier waarin is aangegeven welke installatie of apparatuur wordt aangeschaft. Vergeet u dit, of levert u slechts een vrijblijvende offerte of een definitieve overeenkomst die ouder is dan 9 maanden aan, dan loopt u het risico dat u de subsidie misloopt. Het is immers mogelijk dat, nadat u alsnog een (recentere) definitieve overeenkomst hebt toegezonden, er zoveel volledige aanvragen zijn ingediend dat het subsidieplafond reeds is bereikt.

Daarnaast dienen sportverenigingen erop toe te zien dat de maatregelen waarvoor subsidie is ontvangen, binnen een jaar na de subsidieverlening worden gerealiseerd. Uitstel wordt namelijk niet verleend. Indien een overeenkomst wordt gewijzigd, dient dit te worden gemeld aan de subsidieverstrekker; dit kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverlening.

De gangbare subsidieprocedure is dat eerst subsidie wordt verleend en dat deze later – na een tweede aanvraag – wordt vastgesteld. In dit geval wordt hierop een uitzondering gemaakt voor wat betreft subsidies van maximaal 25.000 euro. Deze worden verleend en vastgesteld, zonder dat daartoe een extra aanvraag ingediend hoeft te worden. Wel kan de subsidieverstrekker steekproefsgewijs controle doen (of de maatregelen waarvoor subsidie is verkregen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd).

Meer weten of hulp nodig bij de te doorlopen subsidieprocedure? Neem contact op met Jaimy Vanenburg (sportrecht) of Jack van Beers (overheid).

 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?