Financieren op maat d.m.v. crowdfunding

Is Crowdfunding de juiste oplossing?

Een cliënt belt me op en zegt: er staat weer wat moois op stapel! Deze cliënt is ondernemer pur sang en hij is van plan een gigantische machine aan te kopen van zijn failliete concurrent. Hij verwacht met deze machine een omzetstijging van maar liefst 30 procent te kunnen realiseren. Zijn vraag aan mij:  “Hoe kom ik aan het geld? Is dat crowdfunding niet iets voor mij?”

Crowdfunding is één van de financieringsalternatieven die sterk in opkomst is in de financieringspraktijk. In 2015 is er voor bijna EUR 100 mln gefinancierd via crowdfunding en de verwachting is dat dit bedrag in de komende jaren zal stijgen. De wetgever en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) komen deze stijgende trend tegemoet door het financieel toezichtrecht beter toe te snijden op deze markt, waarbij sommige van deze nieuwe regels met ingang van 10 december 2015 en andere regels in de eerste helft van 2016 ingevoerd zullen zijn. Met deze regelgeving worden enerzijds de belangen van de (consument-)investeerder beschermd en wordt aan de platforms en leningnemers anderzijds een overzichtelijk (en duidelijk) toezichtrechtelijk kader geboden, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn en aan welke gedrags- en prudentieel toezichtregels zij wel of niet moeten voldoen.

Crowdfunding is bij uitstek geschikt voor de financiering van een concreet, te vermarkten, project of product, niet voor reguliere werkkapitaalfinanciering. Het valt of staat met de affiniteit die mensen uit de (directe) (bedrijfs-)omgeving zullen hebben met het te financieren object. De ideologie achter het product of de onderneming weegt voor een (potentiële) financier dus zwaar. Heeft de cliënt dit soort partijen in zijn omgeving? Zo niet, dan zou hij de kosten van het aanvraagtraject van financiering door middel van crowdfunding kunnen besparen.

De machine die de cliënt wenst aan te schaffen heeft een redelijk stabiele waarde. De cliënt vraagt zich af of het niet interessanter is om te kijken of die waarde kan worden gebruikt als onderpand voor de financiering, waardoor ook de prijs (rente) voor de financiering aantrekkelijker wordt? In dat geval zou financiering door een bank of leasemaatschappij wellicht meer voor de hand liggen. Of financiering via een kredietunie; een coöperatie waarbij investeerders en leningnemers (georiënteerd op beroepsgroep of regio) worden samengebracht ten behoeve van de totstandkoming van een financiering (en coaching) van de leningnemer door de investeerder en/of de kredietunie (coöperatie) zelf. Dit lijkt op crowdfunding, maar verschilt daarin dat zowel leninggever als leningnemer lid zijn van de coöperatie waardoor er tussen beide een sterkte onderlinge verwevenheid bestaat, anders dan bij financiering door een ‘crowd’. Dit maakt dat ook de marketingstrategie voor een financieringsaanvraag binnen een kredietunie anders kan zijn dan bij een crowdfundingtraject. Ook kredietunies worden door wetgever en De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder gesteund; met ingang van 1 januari 2016 is de Wet toezicht kredietunies inwerking getreden, dat het toezichtrechtelijk kader (en daarmee duidelijkheid) schept voor (leden van) kredietunies.

Een week na mijn telefoontje met de cliënt ontvang ik  een drietal offertes met het verzoek deze na te lopen en hem aan te geven welke juridische haken en ogen aan de voorgestelde financieringen zitten. Samen formuleren we een tegenvoorstel aan één van de drie partijen, waarbij we rekening houden met de operationele bedrijfsvoering van de cliënt. Ook waarborgen we dat hij de vrijheid behoudt voor de toekomstplannen voor zijn onderneming. Tijdens de daaropvolgende onderhandelingen zorg ik ervoor dat de betreffende financier niet “overvraagt” en dat er een gebalanceerd (maar bovenal werkbaar) contract wordt getekend. Een mooi advies op maat en het werkt. Een maand later rij ik langs voor een kop koffie. Vol trots laat hij mij de draaiende nieuwe machine zien. Op volle kracht vooruit!