Curator wil liever crediteurenakkoord dan faillissement

In faillissementen kunnen belangrijke crediteuren een buitengerechtelijke sanering blokkeren. Door nieuwe wetgeving zal het makkelijker worden een crediteurenakkoord af te dwingen. Curatoren kunnen dan makkelijker voor en tijdens een faillissement ondernemers ondersteunen en juichen deze wetgeving toe.

Het Financieel Dagblad opende gisteren met de kop “Curator stapt vaker de ring in” en beschrijft daarbij dat curatoren vaker de confrontatie aangaan met banken die hun zekerheidrechten met voorrang op andere crediteren willen uitwinnen. Het komt steeds meer voor dat banken en aandeelhouders alleen nog leningen willen verstrekken als zij daartegenover allesomvattende zekerheidrechten krijgen. Vaak hebben deze zekerheidsrechten, zoals het pand- en hypotheekrecht, betrekking op onmisbare bedrijfsmiddelen.

Blokkering buitengerechtelijk akkoord door crediteuren
Een herstructurering of een doorstart is daarmee moeilijk te realiseren zonder de medewerking van deze seperatisten. Daarnaast is het realiseren van een buitengerechtelijke sanering door een crediteurenakkoord momenteel lastig omdat deze makkelijk door bevoorrechte crediteuren kan worden tegengehouden en de rechter terughoudend is om een schuldeiser te dwingen het akkoord te aanvaarden.

Nieuwe regeling dwangakkoord
Bij advocaten en curatoren bestaat al langere tijd de behoefte om bij een herstructurering crediteuren te kunnen dwingen een crediteurenakkoord te aanvaarden om zo de onderneming een gezonde basis te kunnen geven om haar activiteiten te continueren.

Sinds 2014 ligt hiervoor een wetsontwerp (WCO II) bij de tweede kamer waarin de voorwaarden voor een dwangakkoord zijn uitgewerkt. Belangrijkste kenmerken zijn:

  • vormvrijheid en flexibele voorwaarden per klasse crediteuren;
  • het initiatief voor een dwangakkoord kan zowel van de onderneming als schuldeisers komen;
  • de meerderheid van de schuldeisers/aandeelhouders de minderheid via de rechter kan dwingen om mee te doen

Uiteraard zitten er aan deze regeling juridische haken en ogen waarbij duidelijk een taak ligt voor de adviserende advocaat of de toekomstig curator. In het FD artikel “Bedrijvendokter wil bankroet juist vermijden” wordt gesuggereerd dat de nieuwe wetgeving wordt vertraagd door curatoren. Het tegendeel is echter waar. De nieuwe wet zal de rol van de insolventie advocaten alleen maar versterken, zeker als adviseur en eerste aanspreekpunt bij een reorganisatie of doorstart. In ieder geval zal Holla Advocaten haar jarenlange ervaring op het gebied van herstructureringen dan nog beter kunnen inzetten om crediteurenakkoorden tot een succes te maken.

Denkt u aan een herstructurering door middel van een crediteurenakkoord of is u een akkoord aangeboden? Onze experts kunnen u deskundig advies geven en u terzijde staan. U kunt hierover vrijblijvend contact met Georges de Méris opnemen.