Nieuws

Zorgvuldigheid bij euthanasie; het tuchtcollege oordeelt weer

Gepubliceerd op 31 aug. 2020

Hush naidoo yo01 Z 9 HQ Aw unsplash
Graag brengen wij een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam van 17 augustus jl. onder uw aandacht. Deze uitspraak werd gewezen naar aanleiding van een klacht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over een specialist ouderengeneeskunde. Deze specialist had volgens de IGJ onvoldoende zorg betracht bij de euthanasie van een diep demente patiënte. De klacht ging specifiek over het volgen van de schriftelijke wilsverklaring en het onvoldoende onderbouwd afwijken van het oordeel van de SCEN-arts. Het tuchtcollege verklaarde een deel van de klacht gegrond. De reden daarvoor is dat de specialist onvoldoende heeft toegezien op de kwaliteit van het verslag van de SCEN-arts; zij had het verslag terug moeten geven met het verzoek het aan te passen dan wel een andere onafhankelijke SCEN-arts moeten vragen een SCEN-consult te verrichten. De specialist heeft het verslag echter geaccepteerd en ervoor gekozen een collega te raadplegen ten behoeve van gezamenlijke reflectie. Los van de omstandigheid dat deze collega niet onafhankelijk was, kan de verklaring van die collega niet dienen als alternatief voor een SCEN-advies en vooral niet als een eenduidige bevestiging van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De specialist heeft de huisarts en de betrokken specialist ouderengeneeskunde niet meer naar hun inschatting van het lijden gevraagd. Zij is blijven vasthouden aan haar eigen waarnemingen van het actuele lijden van patiënte en het oordeel van de familie en verpleging. De door de SCEN-arts opgeworpen vraag of de dementie bij patiënte inmiddels niet zo vergevorderd was dat van actueel lijden geen sprake meer was, is aldus onvoldoende onderzocht. De specialist heeft hiermee onvoldoende zorgvuldigheid betracht. Hierbij betrekt het tuchtcollege ook de omstandigheid dat euthanasie bij een diep demente patiënt binnen en buiten de beroepsgroep onderwerp van debat is en (daarmee) in Nederland uitzonderlijk is. De specialist is gewaarschuwd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief