Nieuws

Uitglijden op terras

Gepubliceerd op 13 apr. 2018

Dakterras
Ontstaat aansprakelijkheid als de visite uitglijdt op het terras? Bestaat er een verplichting je houten terras schoon te houden van algen of zelfs een waarschuwingsbord op te hangen, zodat de visite niet uitglijdt? De rechtbank Overijssel oordeelde hierover. De aanleiding Bij een bezichtiging van een woning in een appartementencomplex in januari 2016 glijdt een aspirant koper uit op het terras. Het houten terras dat uit bankirai planken bestaat was bedekt met groene algaanslag. Het terras behoort toe aan de gemeenschappelijke eigenaren van het appartementencomplex, de Vereniging van Eigenaren (VvE). De aspirant koper breekt bij zijn val zijn linkerschouder. Hij spreekt de VvE aan voor de schade die hij lijdt. Hij verwijt de vereniging dat zij geen waarschuwing ter plaatse had aangebracht. Na de val van de aspirant koper is er een papier opgehangen op de toegangsdeur naar het terras  met de volgende tekst: PAS OP!!!! BIJ HET BETREDEN VAN EEN NAT TERRAS HET IS SPEKGLAD. Het terras wordt twee maal per jaar gereinigd. De laatste keer dat het terras is schoongemaakt met een hogedrukreiniger was in het najaar van 2015. Het juridisch kader De bezitter van een gebrekkige opstal is aansprakelijk voor de schade die ontstaat. Het gaat daarbij om een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen (art. 6:174 BW). Het is de rechter die moet bepalen welke eisen aan de opstal, in dit geval aan het houten terras, mogen worden gesteld. Daarbij spelen mee, volgens het arrest Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht uit 2010, het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, de kans op verwezenlijking van het gevaar voor personen of zaken en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn. Het oordeel van de rechtbank De rechtbank vindt het een feit van algemene bekendheid dat houten vloerdelen, met of zonder algaanslag, glad kunnen zijn als zij nat zijn. Bij regenachtig weer moet de bezoeker beducht zijn op gladheid. Er zijn geen verdere gevallen van valpartijen bekend op het terras van het appartementencomplex. Volgens de rechtbank kan er van de VvE dan ook niet meer verwacht worden dan het twee maal per jaar reinigen met een hogedrukreiniger. Een waarschuwing ter plekke voor de gladheid van het terras was niet nodig. Het hof Amsterdam oordeelde eerder dat een gladde houten vloer in een winkelcentrum waarop iemand ten val was gekomen wél gebrekkig was. Daarbij speelde mee dat bezoekers van het winkelcentrum niet altijd de vereiste oplettendheid zullen hebben. De houten vloer had een directe aansluiting met de lift. Bij een eerdere inspectie was bovendien geconstateerd dat de natte houten vloer risicovol en gevaarlijk was. De rechtbank benadrukt de verschillen met de zaak die bij het hof speelde. Aan een voor het publiek toegankelijke opstal (zoals een winkelcentrum) worden nu eenmaal andere eisen gesteld dan aan een niet voor het publiek toegankelijke opstal (zoals het appartementencomplex). Conclusie Het is voldoende een houten terras dat niet voor publiek toegankelijk is twee maal per jaar te ontdoen van algen met de hogedrukreiniger, zo oordeelde de rechtbank. Visite zal moeten uitkijken als een terras onder de algen zit en nat is. Bij een voor het publiek toegankelijk houten terras zijn de eisen die daaraan gesteld mogen worden strenger. Een duidelijke waarschuwing voor de gladheid, een goede  antisliplaag of regelmatig onderhoud kunnen dan geboden zijn. Is daarvan geen sprake, dan is de bezitter van de opstal aansprakelijk voor de schade die ontstaat. Dit artikel is geschreven door Janet van de Bunt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief