Nieuws

‘TIKTOK’ deelt tik uit aan ‘TIC TAC K.O.’

Gepubliceerd op 24 mei 2023

Pexels cottonbro studio 5081930
De onderneming Tee Turtle LLC brengt een strategisch kaartspel op de markt met een naar eigen zeggen "duivelse twist op Tic-tac-toe". Zij besloot dan ook een Unie woordmerk aan te vragen voor het teken "TIC TAC K.O." in klasse 28 voor bord- en kaartspellen en (pluche) speelgoedfiguren. Het niet onbekende TikTok heeft tegen deze inschrijving oppositie ingesteld omdat zij meende dat het teken TIC TAC K.O. verwarring zou wekken met haar oudere Uniemerk "TIKTOK", ook ingeschreven in klasse 28 voor speelgoed en spellen. De oppositieafdeling van het EUIPO oordeelde in het voordeel van de grote techgigant TikTok. De beslissing zal hieronder worden toegelicht.

Inzicht in verwarringsgevaar

Bij dergelijke geschillen gaat het erom of het relevante publiek zich zal vergissen over de oorsprong van een product of dienst doordat de merknaam ervan overeenkomt met die van een andere onderneming. Om vast te stellen of er "verwarringsgevaar" bestaat, wordt de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming van de tekens beoordeeld, evenals de betrokken waren en/of diensten. Deze beoordeling is gebaseerd op de totaalindruk die deze merken wekken, waarbij met name rekening wordt gehouden met onderscheidende en dominerende bestanddelen.

Identieke waren

Het EUIPO overweegt dat zowel het oudere merk als het jongere teken voor identieke waren in klasse 28 zijn aangevraagd en ingeschreven. Beide tekens zijn immers aangevraagd voor speelgoed en spellen.

Relevant publiek

Daarnaast meent het EUIPO dat de waren van beide tekens gericht zijn op het brede publiek met een gemiddeld aandachtsniveau. Het relevante territorium is de Europese Unie, aangezien het hier om Uniemerken gaat. Relevant is hier dat in het geval van een Uniemerk, dus een merkregistratie voor de gehele Europese Unie, een aanvraag moet worden geweigerd als er al voor een deel van het Europese publiek verwarringsgevaar bestaat.

Visuele- en auditieve overeenstemming

Het EUIPO oordeelde dat de tekens visueel in lage mate overeenstemmen en auditief in meer dan gemiddelde mate overeenstemmen.

Begripsmatige overeenstemming

Tee Turtle voerde aan dat het merk TikTok wordt herkend als het concept van een tikkende klok en haar aangevraagde merk als een woordspeling van de naam van het bekende spel Tic-tac-toe. Het EUIPO overweegt dat het aannemelijk is dat een deel van het publiek in de Europese Unie de link zal leggen met het spel tic-tac-toe (met name het Engelssprekende deel), maar dit niet per definitie zo is voor alle consumenten in de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan het Franstalige deel van de Europese Unie. Het spel Tic-tac-toe is in Frankrijk bekend onder de naam "morpion". Dit deel van het publiek zal het teken TIC TAC K.O. dus niet per se herkennen als een woordspeling van de naam van het spel Tic-tac-toe. Het EUIPO overweegt dat het aannemelijk is dat dit deel van het publiek het deel van het teken TIC TAC zal opvatten als een uitdrukking om tikkend geluid aan te duiden (onomatopee)[1], aangezien de term Tic-tac (en ook tic-toc) in het Franse woordenboek voorkomt en een wijdverspreide en vaak gebruikte uitdrukking is in Frankrijk. Het deel "K.O." van het teken zal worden opgevat als "knock-out". Het oudere merk "TikTok" zal volgens het EUIPO door ten minste een deel van het betrokken publiek als een spelfout van tic-toc worden opgevat en dus ook worden opgevat als een uitdrukking van tikkend geluid. Om die reden komt het EUIPO tot het oordeel dat de tekens in gemiddelde mate overeenstemmen.

Conclusie

Het EUIPO komt hierdoor tot de conclusie dat de tekens in zekere mate overeenstemmen. Nu de waren identiek zijn, moeten de tekens dermate verschillen om gevaar voor verwarring uit te sluiten. Het EUIPO overweegt dat de verschillen in de tekens niet genoeg zullen zijn om de overeenkomsten weg te nemen, waardoor het relevante publiek zou kunnen aannemen dat de waren die onder deze tekens in de markt worden gebracht afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Het EUIPO neemt dus aan dat er in ieder geval bij het Franstalige deel van het publiek verwarring kan ontstaan. Zoals hiervoor benoemd volstaat verwarringsgevaar voor slechts een deel van het relevante publiek van de Europese Unie om een merkaanvraag te weigeren. Het merk TIC TAC K.O. voor speelgoed en spellen wordt dus afgewezen. Deze zaak toont aan dat voor de vergelijking van de begripsmatige overeenstemming van Uniemerken het relevante publiek essentieel is. Dit houdt ook in dat bij de beoordeling van de overeenstemming rekening moet worden gehouden met andere Europese talen. Uitspraak EUIPO [1] Een onomatopee of klanknabootsing is een woord dat fonetisch het geluid dat het beschrijft nabootst of suggereert en dat deel uitmaakt van de woordenschat van een of meer natuurlijke talen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief