Nieuws

Risicovolle kerstborrels

Gepubliceerd op 11 dec. 2017

Kerst
Heelhuids de kerst- en nieuwjaarsborrels door Organiseert u voor uw medewerkers een kerstborrel om ze te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar? Of wellicht een nieuwjaarsborrel? Regelmatig doen zich situaties voor waarbij een kerst- of nieuwjaarsborrel uit de hand loopt. Lees dit artikel om u ervan te verzekeren dat u, en uw medewerkers, ook dit jaar de borrels weer heelhuids doorkomen. Tijdens kerst- en nieuwjaarsborrels wil het nog wel eens mis gaan. Overmatig drankgebruik speelt daarbij vaak een rol. Zoals bijvoorbeeld tijdens een kerstborrel eind 2015, waarbij een werknemer te diep in het glaasje kijkt. Hij krijgt daarop ruzie met de directeur van het bedrijf. Wanneer de directeur na middernacht naar huis wil gaan, vliegt de man hem aan en probeert hem te slaan. De werknemer wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Het argument van de medewerker dat het drankgebruik in combinatie met zijn diabetes vreemd gedrag heeft veroorzaakt, dat hij normaliter nooit zou hebben vertoond, is voor de rechter geen reden om het ontslag te vernietigen. De medewerker was immers op de hoogte van zijn ziekte en het mogelijke effect van overmatig drankgebruik. Dat waren voor de werknemer een paar kostbare drankjes teveel. Uit de volgende casus blijkt dat het sluiten van de bar een risicovolle aangelegenheid kan zijn. De daarvoor verantwoordelijke medewerker geeft tijdens een kerstborrel in 2013 aan dat het budget opgesoupeerd is en dat de laatste ronde aan de bar is aangebroken. Een andere medewerker is hier niet van gediend en geeft hem een tik in zijn gezicht. De ontvanger van de tik zegt dat hij dit niet op prijs stelt en dat zijn collega dat niet nog eens moet doen. Vervolgens geeft de medewerker hem nog een tik en ook nog een derde. De medewerker geeft later aan dat hij hetgeen hij gedaan heeft, geen tik zou noemen, maar biedt desondanks zijn excuses aan. In de loop van de maanden lukt het de geslagen medewerker niet om vergiffenis te schenken, ondanks nog meer excuses en diverse bemiddelingsgesprekken. Ook slaat hij diverse malen een aanbod tot mediation af en dient hij twee formele klachten in tegen de vermeende mepper. Hierna worden nog meer gesprekken gevoerd en gaat een interne onderzoekcommissie aan de slag  met de klachten. Na onderzoek verklaart de commissie de klachten ongegrond. Helaas lukt het de medewerker nog steeds niet om het voorval achter zich te laten. De werkgever verzoekt daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst deze ontbinding toe. Zo leidde een kerstborrel tot een zich langdurig voortslepend en, voor de werkgever, kostbaar conflict, met een onfortuinlijke afloop voor de werknemer. Dan een geval uit 2013 waarbij een werkgever niet kon lachen om de ‘grap’ van een werknemer. Na afloop van de kerstborrel tilt de werknemer de fiets van een collega op en verplaatst deze naar de verste uithoek van het 9.000 m2 grote bedrijfsterrein. Eind december 2013 ziet de werkgever het voorval op camerabeelden en ontslaat de werknemer op staande voet wegens ‘het veilig stellen van een fiets van een collega’. De kantonrechter vindt dit geen goede reden voor een ontslag op staande voet, maar merkt wel op dat hij het een misplaatste grap vindt. Het argument van de werkgever dat hij met ‘veilig stellen’ diefstal bedoelde, mocht niet meer baten. Daardoor is de kerstborrel voor de werkgever wat duurder uitgevallen dan vooraf zijn bedoeling was. Een andere situatie was die waar een (mannelijke) directeur de zaal van de jaarlijkse kerstborrel binnen liep, waar enkel waxinelichtjes de ruimte verlichtten. De directeur grijpt bij binnenkomst een (eveneens mannelijke) medewerker bij de billen en schudt deze een paar maal taxerend. Deze handeling vergezelt hij door een in het oor gefluisterde opmerking: ‘Wat vind jij van deze darkroom? Wat kan je hier al niet meemaken?’. De directeur en de werknemer werken al 17 jaar samen en hanteren daarbij een jolige, losse omgang. Na de borrel heeft de directeur pas begrepen dat de medewerker door het voorval erg aangeslagen is, omdat hij als twaalfjarige op het seminarie een keer door een priester is betast. Ondanks herhaalde excuses en spijtbetuigingen kan de werknemer de aanranding psychisch niet verwerken. Het leidt uiteindelijk tot beëindiging van het dienstverband, tot grote spijt van zowel de directeur als de werknemer. Incidenten komen vaak voor tijdens kerst- en nieuwjaarsborrels. In veel gevallen speelt overmatig drankgebruik daarbij een rol. Wij adviseren u daarom om het drankgebruik vooraf bespreekbaar te maken met uw medewerkers en indien nodig actief in te grijpen als het alcoholgebruik de spuigaten uitloopt. Een andere oorzaak van misverstanden is een té joviale en losse manier van met elkaar omgaan. Gezelligheid en een ontspannen manier van met elkaar omgaan, maakt het samenwerken leuk, maar zorg ervoor dat ook niet uitgesproken grenzen, normen en waarden gerespecteerd worden. Wilt u meer advies (voor- of na de borrel)? Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe en gevoelige arbeidsrechtelijke onderwerpen. Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief