Nieuws

Post-Brexit: The Trade and Cooperation Agreement

Gepubliceerd op 29 jan. 2021

Pexels cytonn photography 955395
Op kerstavond 2020 is er toch een akkoord tussen de EU en het VK gesloten en kon het gevreesde ‘no-deal scenario’ worden voorkomen. Ondanks het akkoord (met de prozaïsche naam  “Trade and Cooperation Agreement” ofwel “TCA”) hebben er op 1 januari 2021 grote veranderingen plaatsgevonden. Op deze datum heeft het VK immers de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten. Daarnaast heeft het VK alle EU-beleidsmaatregelen en internationale overeenkomsten beëindigd. Het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen het VK en de EU is daardoor geëindigd. De EU en het VK zijn voortaan dus twee afzonderlijke markten. Met eigen wetten en regels. Dit zal leiden tot belemmeringen voor de handel in goederen en diensten. Dit artikel geeft een kort overzicht wat de TCA daarin betekent en wat voor gevolgen dit kan hebben voor uw organisatie. Douane[1] Per 1 januari 2021 is het VK geen onderdeel meer van de douane-unie. Hierdoor wordt het VK gezien als een derde land en daardoor gelden er douaneformaliteiten bij de in- en uitvoer van goederen, personen en diensten. Op grond van de TCA kunnen de douaneformaliteiten voor goederen worden verminderd als u in aanmerking komt voor een douanevrijstelling. Daarmee  kunt u de status van ‘Authorised Economic Operator’ (AEO) krijgen. Dat houdt in dat u gebruik kan maken van een vereenvoudigde douaneprocedure als het om controles voor veiligheid gaat van goederen (m.u.v. etenswaren). Hierbij is afgesproken dat de EU en het VK elkaars AEO-vergunningen erkennen. Om in aanmerking te komen voor de AEO-status moet u onder andere:[2]
  • een EORI-nummer[3] hebben;
  • bewijzen dat u geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en belastingvoorschriften heeft begaan;
  • aantonen dat u passende maatregelen handhaaft om de veiligheid van de internationale toeleveringsketen te waarborgen, onder andere op het gebied van de fysieke integriteit, toegangscontroles, logistieke processen, behandeling van specifieke soorten goederen, personeel en identificatie van uw zakenpartners; en
  • een geschikte vervoersadministratie tonen waaruit blijkt dat u uw goederenstroom goed onder controle heeft.[4]
Import en export[5] Met de TCA kiezen de EU en het VK er op dit moment voor om (nog) geen tarieven of quota’s te heffen op goederen die worden geïmporteerd en geëxporteerd die oorspronkelijk uit de EU of het VK komen. Er gelden wel tarieven en quota’s op goederen die van buiten de EU of het VK komen. Om te verklaren dat uw producten uit de EU of het VK komen, moet u een tarieven- en quotavrijstelling aanvragen. Hiervoor moet u aantonen dat uw goederen voldoen aan de voorwaarden van ‘oorsprongsregels’. Deze ‘oorsprongregels’ houden in dat moet worden aangetoond dat de materialen uit de EU of uit het VK komen. Bedrijven kunnen de oorsprong van de goederen zelf certificeren tot 31 december 2021. U kunt dit onder andere doen door een attest van oorsprong te laten opstellen door uw exporteur. Hiermee verklaart de exporteur de oorsprong van de goederen op de bijbehorende factuur of bijvoorbeeld de paklijst.[6]  Na dit jaar zal het VK een leveranciersverklaring gaan eisen. Diensten[7] Wanneer u vanuit de EU een dienst aanbiedt in het VK of andersom, zal u goed moeten kijken naar wat er voor uw sector geregeld is. Door de uittreding van de VK worden professionele kwalificaties zoals diploma’s en certificaten niet automatisch meer erkend. Daarvoor moet voortaan een speciale erkenning worden aangevraagd in het VK. De TCA voorziet voor een groot aantal sectorspecifieke regels die zijn gebaseerd op de algemene overeenkomst over de handel in diensten (GATS) van de World Trade Organisation (WTO). Daarbij is afgesproken dat Britse bedrijven die diensten in de EU willen aanbieden, niet minder gunstig mogen worden behandeld dan EU-bedrijven en andersom. De kanttekening hierbij is dat zowel Britse als Europese dienstverleners moeten voldoen aan de toepasselijke Britse of Europese regelgeving. Conclusie Per 1 januari 2021 behoort het VK niet meer tot de EU. Het doel van de Brexit was dat de VK niet meer gebonden zou zijn aan Europese regelgeving. Met dit handelsakkoord is voor een middenweg gekozen waardoor het VK en de EU nog wel met elkaar kunnen handelen. Hierdoor is geprobeerd een gelijk speelveld te creëren tussen de EU en het VK waarbinnen gehandeld kan worden. De TCA biedt uitgebreide regelgeving over welke afspraken over en weer gelden. Maar nog niet alle details zijn duidelijk. Voor een internationaal opererende organisatie is het cruciaal om te beoordelen wat de impact is van de TCA. Wilt u weten wat voor uw organisatie van belang is? Neem dan contact op met Robert van Muijen of Hester Derkx. [1] TCA: Bijlage CUSTMS-1: geautoriseerde marktdeelnemers, blz. 574. [2] Kijk voor meer informatie kijk op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/authorised_economic_operator_aeo/aanvraag-vergunning-aeo/aanvraag-vergunning-aeo [3] Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. [4] TCA: Bijlage CUSTMS-1: geautoriseerde marktdeelnemers, blz. 574. [5] TCA: Bijlage ORIG-1: aantekeningen bij de product specifieke oorsprongregels, blz. 459. [6] Kijk voor meer informatie op: https://nh.douane.nl/preferentiele-invoer-uit-het-vk-vanaf-1-januari-2021/. [7] Vragen & antwoorden: Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, 24 december 2020, p. 10.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief