Nieuws

Personenvennootschappen

Gepubliceerd op 20 nov. 2020

Mikhail pavstyuk E Ky2 OTRP Xdw unsplash
Het personenvennootschapsrecht stamt nog deels uit 1838. De maatschappij is bijna 200 jaar later veranderd en zoals het er naar uit ziet gaat de wet op het gebied van personenvennootschappen binnenkort mee veranderen. Wij zetten hieronder de belangrijkste veranderingen uiteen. Zodra het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen in werking treedt, veranderen de regels voor personenvennootschappen (maatschap, vof en cv) flink. Het wetsvoorstel heeft als doelstelling om ondernemen en het starten van een onderneming laagdrempeliger te maken. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet bekend: de inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat de wijziging in 2022 in werking treedt. De vennootschap en de commanditaire vennootschap De maatschap (voor slechts beroepsactiviteiten) en de vennootschap onder firma (voor zowel beroeps- en bedrijfsactiviteiten) worden vervangen door de vennootschap. Het onderscheid tussen beroeps- en bedrijfsactiviteiten wordt dus niet langer gemaakt. De cv (commanditaire vennootschap) blijft bestaan. Kortom: er zijn niet langer drie maar nog maar twee personenvennootschappen. Belangrijkste veranderingen Het wetsvoorstel beoogt een duidelijke en eenvoudige regeling te bieden met passende waarborgen voor vennoten en schuldeisers. Wat zijn nu straks de regels voor zo een personenvennootschap?
  • De personenvennootschap wordt rechtspersoonlijkheid toegekend.
De belangrijkste verandering bestaat eruit dat de nieuwe personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid zullen bezitten. Dat wil zeggen dat een personenvennootschap voortaan een zelfstandige juridische entiteit zal zijn die bijvoorbeeld goederen om eigen naam kan laten zetten: hierdoor is niet langer sprake van gedeelde eigendom in een fictief afgescheiden vermogen. Ook de aan- en verkoop van het bedrijf dat de personenvennootschap exploiteert, zal eenvoudiger worden. Last but not least: hiermee wordt ook de dagelijkse bedrijfsvoering bevorderd.
  • Het wordt eenvoudiger om vennoten te laten toe- en uittreden.
In de praktijk moet de oude vennootschapsovereenkomst worden ontbonden en moet een nieuwe worden gesloten of voorziet de vennootschapsovereenkomst in ingewikkelde verblijfs- en overdrachtsbedingen. De wettelijke regeling maakt het eenvoudiger om toe- en uit te treden, op basis van de bestaande vennootschapsovereenkomst.
  • De belangen van schuldeisers zijn geborgd door het uitgangspunt van hoofdelijke verbondenheid van de vennoten voor schulden van de vennootschap.
Vennoten kunnen niet langer direct worden aangesproken door schuldeisers van de personenvennootschap. Schuldeisers zullen de personenvennootschap zelf moeten aanspreken, die bezit immers rechtspersoonlijkheid. Dit is niet alleen prettig voor de vennoten, maar ook voor de schuldeisers. Zij zullen namelijk in de openbare registers kunnen zien wat aan de personenvennootschap toebehoort. Verhaalsmogelijkheden kunnen daarmee beter worden ingeschat.
  • Het voorstel geeft nieuwe mogelijkheden om financiering aan te trekken door vestiging van zekerheidsrechten.
  • De aansprakelijkheid bij een opdracht kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd.
Conclusie Het nieuwe rechtspersonenrecht wordt duidelijker en eenvoudiger. Het wordt makkelijker om te gaan ondernemen en enkele lastige juridische vraagstukken verdwijnen. Zodra de wetswijziging daadwerkelijk een feit is, berichten wij u opnieuw. Indien u wilt weten wat dit voor u betekent, helpen wij u graag. Wilt u nu al graag meer weten neem dan gerust contact met ons op of bekijk deze video die wij eerder opnamen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief