Nieuws

Ouders aansprakelijk voor afsteken vuurwerk door minderjarige kinderen?

Gepubliceerd op 29 nov. 2023

Pexels jeshootscom 834894
Onder omstandigheden kunnen ouders aansprakelijk worden gehouden voor onrechtmatig handelen van hun kinderen. Recent lag bij de rechtbank Rotterdam een interessante casus voor. Een dame – verzoekster - en haar vriendin reden te paard langs de tuin van verweerder en zijn kinderen. Op enig moeten staken de drie kinderen knetterballen af. Het paard schrok van dit vuurwerk waarna verzoekster de controle over het paard verloor en ten val kwam. Zij liep daardoor letsel op. In een deelgeschilprocedure verzocht zij de rechtbank om de aansprakelijkheid voor dit ongeval vast te stellen. Verzoekster meent dat verweerder, de vader van de kinderen van destijds 9,11 en 13 jaar oud, aansprakelijk is op grond van artikel 6:169 lid 1 BW. Deze bepaling brengt met zich mee dat degene die voogd is of het ouderlijk gezag heeft over een kind (van onder de 14) aansprakelijk is voor een onrechtmatige daad van dat kind. Daarbij voert verzoekster ook aan dat het op grond van artikel 2.3.5. van het Vuurwerkbesluit verboden is om consumentenvuurwerk van categorie F1, waarvan sprake was, ter beschikking te stellen aan kinderen onder de 12 jaar. Volgens verzoekster zijn de ouders van de kinderen ook zelf in persoon aansprakelijk, omdat niet of onvoldoende toezicht is uitgeoefend waardoor hun kinderen het vuurwerk hebben kunnen afsteken zonder daarbij de vereiste veiligheid van anderen in acht te nemen. De rechtbank oordeelt dat de kinderen van verweerder niet onrechtmatig hebben gehandeld door het afsteken van vuurwerk. Zij hadden gezien de omstandigheden geen reden om af te zien van het afsteken van vuurwerk. Er was namelijk enige afstand tussen de tuin en de weg waarop verzoekster reed. Daarnaast behoren de afgestoken knetterballen tot de categorie F1-vuurwerk, dat het hele jaar door afgestoken mag worden en een beperkt geluidsniveau produceert. Bovendien was er begroeiing tussen de tuin en de weg, die het zicht belemmerde. De kinderen zagen verzoekster op haar paard dan ook niet aankomen. Er was aldus geen sprake van onrechtmatig handelen van de kinderen en de ouders zijn dan ook niet aansprakelijk op grond van artikel 6:169 BW en evenmin in persoon. Link naar de uitspraak

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief