Nieuws

Opzegverbod tijdens ziekte: wat zegt de Hoge Raad?

Gepubliceerd op 24 feb. 2022

Onze mensen

Nik shuliahin Bu N Wp1b L0nc unsplash
Als een werknemer ziek is kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Er geldt dan een wettelijk opzegverbod. De wet kent daarop één uitzondering, namelijk in het geval de werknemer zich ziek meldt eerst nadat een werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend. In dat geval mag de werkgever na verkregen toestemming door het UWV de arbeidsovereenkomst toch opzeggen, ongeacht het ziek zijn van de werknemer. De Hoge Raad heeft afgelopen week een interessant arrest gewezen over een variant op deze situatie.

Wat was er aan de hand?

De werkgever dient bij het UWV een ontslagaanvraag in vanwege bedrijfseconomische redenen. Het UWV wijst de ontslagaanvraag af.  Als vervolgstap dient de werkgever een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. In de tussentijd, nog voordat het ontbindingsverzoek is ingediend, meldt de werknemer zich ziek. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af om de volgende reden: de werknemer is ziek en dit staat een ontbinding in de weg vanwege het wettelijk opzegverbod tijdens ziekte.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad dient te oordelen over de vraag of een kantonrechter een ontbindingsverzoek toch dient in te willigen als de werknemer ziek is, maar de ziekmelding plaatsvond ná de ontslagaanvraag bij het UWV maar vóór het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. De Hoge Raad oordeelt hierover als volgt. Uit het ontslagstelsel volgt dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om misbruik van het opzegverbod tijdens ziekte te ondervangen door de uitzondering in de wet op te nemen. Met deze uitzondering doelt de Hoge Raad op de situatie dat dat het opzegverbod niet geldt als een werknemer zich ziek meldt nadat de ontslagaanvraag is ingediend. Zou de uitzondering op het opzegverbod niet doorwerken in de ontbindingsprocedure, dan zou dat ruimte laten voor strategische ziekmeldingen om ontslag te voorkomen. Dat past niet bij de bedoeling van de wetgever en het stelsel van het ontslagrecht. Om deze reden oordeelt de Hoge Raad dat het opzegverbod tijdens ziekte niet in de weg staat aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen als de werknemer ziek is geworden nadat de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV had ingediend. De uitzondering op het opzegverbod bij ziekte na de ontslagaanvraag bij het UWV werkt dus door in de daarop volgende ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Klik hier om de volledige uitspraak te lezen. Vragen? Neem contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief