Nieuws

Laatste kans

Gepubliceerd op 6 sep. 2017

Horloge
Laatste-kans-overeenkomst De laatste-kans-overeenkomst is een veelgebruikt instrument van woningcorporaties om overlast gevende huurders nog een laatste kans te geven zich als goed huurder te gedragen. In deze procedure oordeelt het hof, in tegenstelling tot de kantonrechter, dat een woningcorporatie in de laatste-kans-overeenkomst geen zorgplicht op zich heeft genomen en dat het verhaal voor huurster ‘een keer ophoudt'. De huurovereenkomst met de overlast gevende huurster was al een keer door de kantonrechter ontbonden maar de woningcorporatie heeft haar toch nog een laatste kans geboden en haar een huurovereenkomst voor de duur van drie jaar aangeboden met de afspraak dat als huurster zich aan alle voorwaarden in de laatste-kans-overeenkomst houdt de tijdelijke overeenkomst aan het eind zal worden omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een van de voorwaarden betrof de verplichting om (externe) zorg te accepteren en daaraan actief mee te werken. De overlast van huurster duurt voort en huurster weigert medewerkers van de woningcorporatie tot de woning toe te laten waardoor het zorgtraject niet van de grond komt. De woningcorporatie vordert ontbinding en ontruiming. De kantonrechter stelt vast dat de overlast inderdaad voortduurt en dat huurster te kort is geschoten in de nakoming van de laatste-kans-overeenkomst, maar ontbindt de huurovereenkomst niet omdat de woningcorporatie zich had verplicht tot het opzetten van het zorgtraject en niet gebleken was dat zij daaraan had voldaan. Het gerechtshof denkt daar anders over en oordeelt (ECLI:NL:GHDHA:2017:2119) dat de woningcorporatie in de laatste-kans-overeenkomst geen zorgplicht op zich heeft genomen en dat het verhaal voor huurster ‘eens een keer ophoudt’. De overeenkomst wordt ontbonden en de woning dient ontruimd te worden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief