Nieuws

Het beschermen van creaties

Gepubliceerd op 30 jul. 2020

Light bulb 4514505 1920
Veel beginnende artiesten en creatievelingen vragen zich af hoe en op welke manier zij hun creatie op een goede manier kunnen beschermen. In dat verband krijg ik regelmatig de vraag of en hoe een bepaald idee beschermd kan worden. Idee is niet beschermd Om te beginnen: een idee kan je niet beschermen. Alleen de concrete uitwerking van een idee kan worden beschermd. In het geval van een technische uitvinding door middel van het aanvragen van een octrooi. Dit is een kostbare procedure waarin er door het octrooibureau wordt getoetst of de uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar. Wanneer aan die drie eisen is voldaan komt de technische uitvinding in aanmerking voor een octrooi. Het verkrijgen van een auteursrecht is gelukkig een stuk makkelijker. Een auteursrecht kan niet worden verkregen voor technische uitvindingen maar wel voor werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Dit kunnen allerlei soorten werken zijn bijvoorbeeld een boek, schilderij, tekening, muziekstuk, software, kleding, gebouwen, etc. Het werk moet wel voldoende origineel zijn en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Aan deze toets wordt over het algemeen zeer snel voldaan. Op het moment dat het werk gecreëerd wordt ontstaat er automatisch een auteursrecht. Het auteursrecht ontstaat vanzelf en hoeft dus niet te worden aangevraagd of geregistreerd. Het delen en geheimhouden van een idee Op het moment dat er enkel sprake is van een idee zonder dat het idee concreet is uitgewerkt is er dus geen bescherming door een intellectueel eigendomsrecht mogelijk. Indien je het idee toch met een andere partij wil delen en er tegelijkertijd voor wil zorgen dat een ander niet met jouw idee aan de haal gaat is het mogelijk om met de andere partij een geheimhoudingsverklaring / non-disclosure agreement (NDA) overeen te komen. In de NDA staat opgenomen met wie je het idee deelt, voor welk doel je het deelt en een omschrijving van wat je deelt. Daarnaast wordt uiteraard duidelijk afgesproken dat het idee geheim moet blijven en worden er boeteclausules opgenomen die intreden als partijen zich niet aan de afspraken houden. Een uitgewerkt idee Wanneer je een idee hebt uitgewerkt kan het voor bescherming in aanmerking komen van een intellectueel eigendomsrecht. Een ander mag jouw werk dan niet gebruiken tenzij jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Mocht een ander jouw werk willen gebruiken dan kan je jouw rechten op het werk verkopen of afspreken dat de wederpartij (onder bepaalde voorwaarden) gebruik mag maken van jouw werk door middel van het verstrekken van een licentie. Indien een partij jouw werk gebruikt zonder daarvoor toestemming te hebben verkregen kan je het gebruik verbieden en een vergoeding van schade en kosten eisen. Registreren van een werk Organistaties als het Benelux Office of Intellectual Property (BOIP) en de World Intellectual Property Organisation (WIPO) bieden de mogelijkheid om werken te registreren. Zoals in mijn vorige artikel reeds uiteengezet biedt het hierdoor verkregen tijdstempel slechts bewijs voor wanneer het werk bestond en kent het verder geen rechten toe aan de maker van het werk.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief